Viime syksynä Israelin puolustusministeri julisti kuusi tunnettua palestiinalaista kansalaisjärjestöä ”terroristijärjestöiksi”. Perusteena olivat näiden väitetyt yhteydet palestiinalaiseen Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) -nimiseen pieneen sekulaariseen järjestöön, jonka sotilaallinen siipi on tehnyt kuolettavia iskuja israelilaisia vastaan. Julistus tuotti heti tulosta Suomessa, kun Suomen Lähetysseura katkaisi pitkäaikaisen yhteistyönsä lastensuojelujärjestö DCI-Palestinen kanssa sanoen syytösten voivan vaarantaa sen muita hankkeita.

Vaikka Israelin toimivalta ei ulotu Palestiinan itsehallintoalueelle ja Palestiinan lakien alla toimiviin järjestöihin, Israelin miehitysjoukkojen komentaja allekirjoitti määräyksen, jossa näitä ”laittomia” järjestöjä kielletään toimimasta ”Juudea-Samariassa”. Tämän seurauksena Israelin armeija voi toimia niiden kanssa miten tahtoo, pidättää henkilökuntaa kollaboraattoreina, tutkia toimitiloja ja ottaa haltuunsa niiden arkistoja ja tietokoneita.

Julistus on jatkoa Israelin pitkäaikaisella kampanjoinnille, missä palestiinalaisia järjestöjä mustamaalataan antisemitismi- ja terrorismisyytöksillä, niiden toimintaa estetään ja johtohenkilöitä häiritään ja uhkaillaan ja estetään matkustamasta. Israelin sotarikoksia ja ihmisoikeusloukkauksia paljastavien järjestöjen ja yksilöiden vainoamisen ja heidän perusoikeuksiensa ja -vapauksiensa riistämisen nähdään olevan Israelin päämenetelmiä sen palestiinalaisiin kohdistuvan sorron ja ylivallan pitämiseksi yllä. Lahjoittajamaissa monet Israelin asiaa ajavat järjestöt käyvät koordinoitua kampanjaa lahjoittajien painostamiseksi lopettamaan palestiinalaisten ja kansainvälisten järjestöjen tuki. Hollannissa tehdyssä selvityksessä tunnistettiin vuosina 2005-2020 12 yritystä painostaa lahjoittajia lopettamaan Palestiinan kansaa tukevien järjestöjen rahoittaminen.

Motiivina Israelin järjestövainon kulminoitumiselle kriminalisoimalla palestiinalaisjärjestöja ja nimittämällä ne suoraan terroristiryhmiksi on arvioitu olevan muun muassa joidenkin niistä tekemä työ Kansainvälisen rikostuomioistuimelle (ICC), joka valmistelee syytteitä sotarikoksista miehitetyillä palestiinalaisalueilla, niiden vaikutus Israelin huonontuvaan imagoon apartheid-valtiona sekä niiden työ palestiinalaisten vastustuskyvyn kasvattamiseksi Israelin kolonisaatiota ja etnistä puhdistusta vastaan. Arvioiden mukaan ICC:lle toimitettujen dokumenttien uskottavuuden heikentäminen on Israelin hallituksen strateginen tavoite, ja kyseisten järjestöjen terroristileimaa koskevan konsensuksen aikaansaaminen EU:ssa on tässä poliittis-oikeudelliselta kannalta tärkeää.

Vuotaneiden tietojen mukaan Israel on myös suunnittelemassa kampanjaa YK:n Gazan kevään 2021 väkivaltaisuuksia ja Länsirannan ja Gazan pitkittyneen konfliktin syitä tutkivan komission häpäisemiseksi.

Israelin siirtokuntalaiset ovat juurineet
valtaosan Qusran kyläläisten oliivitarhasta
ja ryövänneet maan itselleen
(kuva Kirsti Honkasalo).

Julistus on nostattanut ennen näkemättömän laajaa vastarintaa poliitikkojen ja ihmisoikeusjärjestöjen keskuudessa. Muun muassa Suomessa joukko kansanedustajia on ilmaissut täyden tukensa palestiinalaisille järjestöille ja vaatinut Suomen hallitusta ja EU:ta tuomitsemaan Israelin kampanjan ihmisoikeusjärjestöjen tukahduttamiseksi. Akys totesi kirjeessään lähetysseuralle olevan hyvin surullista ja vaarallista, jos tällaisten kampanjoiden tuloksena onnistutaan lamaannuttamaan hätää kärsivien ihmisten auttaminen ja murentamaan heidän laittoman miehityksen ikeestä vapautumiseensa ja kansainvälisen oikeuden toteutumiseen pyrkivän toiminnan edellytyksiä. Tällaiset onnistumiset vain innostavat Israelia kiihdyttämään hyökkäyksiään entistä häikäilemättömämmin.

EU:n ja EU-maiden edustajien lausunnoissa on todettu, että menestyvä kansalaisyhteiskunta ja perusoikeuksien kunnioitus ovat demokratian, hyvän hallinnon ja kestävän kehityksen olennaisia tekijöitä. Israelin syytökset otetaan vakavasti, mutta minkään niille aikaisemmin esitettyjen vastaavanlaisten syytösten ei ole voitu havaita pitävän paikkaansa. Tämänkertaisen julistuksenkaan osalta ole saatu yksityiskohtaisia todisteita ja maat ovat jääneet odottamaan lisätodisteita.

Israelin sotilasoikeusasiamiehen mukaan järjestöjen terroristeiksi nimeämisen ydinkohdat perustuvat salassa pidettävään aineistoon, jota se ei ole suostunut paljastamaan syytetyille järjestöille. Koska järjestöillä ei ole mahdollisuutta nähdä niitä vastaan esitettyjä todisteita, niiltä epäytyy oikeus puolustautua syytöksiä vastaan oikeudessa, ja ne syyttävät Israelin käyttävän autoritaarisille maille tunnusomaisia menetelmiä.

+972 Magazine-lehti on analysoinut käsiinsä saamaa Israelin turvallisuuspalvelun EU:lle lähettämää aineistoa. Lehden mukaan se perustuu lähes kokonaan kahden Israelin vangitseman palestiinalaisen kuulusteluihin, jotka eivät ole koskaan työskennelleet syytetyissä järjestöissä, ja niiden tarkoitushakuisiin tulkintoihin ja joissa on käytetty kidutusta lähentyvää painostusta. Aineisto ei vakuuttanut EU:n diplomaatteja, ja jopa Washingtonista jouduttiin pyytämään ”lisätietoja”. Israelin ulkoministeriö lähetti tämän vuoden tammikuussa toisen dokumentin. Tämäkään ei lehden mukaan esitä mitään todellisia todisteita, vaan enemmänkin yleisluonteisia väitteitä niiden tuesta PFLP:lle ja keskittyy järjestöjen johtohenkilöiden ja PFLP:n väitettyihin yhteyksiin, eikä ole tuottanut Israelin toivomaa tulosta.

Vaikka EU-maat ovat suurelta osalta jääneet odottavalle kannalle, syytösten haperuudesta huolimatta monet EU:n ja Euroopan maiden toimijat ovat osoittaneet alttiutta myötä
illä Israelin narratiivia. EU-komissio jäädytti jo keväällä ennen Israelin julistuksen julkaisemista yhden kuudesta järjestöstä, ihmisoikeusjärjestö Al-Haqin, projektin rahoituksen viitaten Israelin hallituksen raporttiin, jossa syytetään palestiinalaisjärjestöjen väärinkäyttävän eurooppalaisten lahjoittajien varoja terroristisiin tarkoituksiin. Vaikka tehdyssä toiminnantarkastuksessa ei löytynyt mitään sitoumusten rikkomisia tai säännöttömyyksiä, komissio päätti keskeyttää tuen. Komissio ei pyynnöistä huolimatta ilmoittanut varojen pidättämisen syitä ja oikeudellisia perusteita, minkä johdosta Al-Haq ei ole pystynyt puolustautumaan siihen kohdistuvia syytöksiä vastaan. Joukko S&D-ryhmän eu-edustajia on tehnyt komissiolle kyselyn, miksi se estää järjestöjä toimittamasta elintärkeää tukea Palestiinan yhteiskunnalla Israelin toistaiseksi todistamattomien syytösten perusteella.

Komissio on myös kehottanut kansainvälistä ihmisoikeusjärjestöä Oxfamia katkaisemaan tukensa Union of Agricultural Work Committees (UAWC)-järjestölle, joka on suurin maanviljelyksen kehittämis- ja tukiorganisaatio miehitetyillä alueilla. Hollanti on ollut pitkään sen tukija, mutta tammikuussa 2022 Hollannin hallitus päätti 18 kuukauden keskeytyksen jälkeen lopettaa tuen kokonaan, vaikka tehdyssä ulkopuolisessa selvityksessä ei oltu voitu osoittaa UAWC:n ja PFLP:n välisiä organisatorisia yhteyksiä. Hollannin tuen lopettaminen järjestön projekteille aiheuttaa valtavaa vahinkoa palestiinalaisille viljelijöille ja kalastajille Länsirannalla ja Gazassa. Palestinian Non-Governmental Organizations Network (PNGO) -verkoston lausunnossa todetaan päätöksen olevan osoitus Hollannin hallituksen pahoista tarkoituksista ja hätkähdyttävästä vastuuttomuudesta. ”Miksi on vedetty pitkälle meneviä johtopäätöksiä ja ryhdytty rajoittaviin toimiin palestiinalaisjärjestöjä vastaan Israelin raporttien perusteella, mutta mitään vastaavaa ei ole tehty Israelin suhteen tunnettujen ja palkittujen ihmisoikeusjärjestöjen, kuten Amnesty, Human Rights Watch ja B’Tselem tekemien raporttien johdosta”, kysyvät päätöksen vastustajat Hollannissa.

YK:n ihmisoikeuskomissaari Michelle Bachelet toteaa, että Israelin toimenpiteet ovat jatkoa ihmisoikeusjärjestöjen toimintaa halvaannuttaville toimille, ovat hyökkäys ihmisoikeuksien puolustajia vastaan ja vahingoittavat vakavasti yhdistymis-, ilmaisuvapautta ja oikeutta julkiseen osallistumiseen. Hän kehottaa Israelia luopumaan palestiinalaisjärjestöjen terroristisiksi tai laittomiksi nimeämisestä, jolla ei ole todistusperustaa.

Israelin operaatio on kuitenkin saanut monet lahjoittajat pelkäämään ja Euroopan maat vähintään ilmaisemaan huolestumisensa järjestöjen mahdollisista terrorismikytkennöistä, ja niiden on piakkoin päätettävä tuen jatkamisesta. Monet maat, jotka eivät usko Israelin syytöksiä, epäröivät tehdä yksin päätöstä niiden hylkäämisestä ja odottavat jonkinlaista maiden yhteistä päätöstä jatkosta. Fyysisen elintilan lisäksi Palestiinan kansalaisyhteiskunnan elintila on uhkaavasti supistumassa. Tämän torjumiseksi on tärkeää voimistaa entisestään EU:n ja jäsenmaiden painostamista, jotta ne hylkäisivät Israelin syytökset, palauttaisivat luottamuksensa järjestöihin ja informoisivat lahjoittajia syytösten hylkäämisestä. Tässä on avuksi järjestöjen tukikampanjan nettisivusto https://palcivilsociety.com/.

Seppo Rinne