Vetoomukset

 

AKYS on lähettänyt 7.11.2021 kirjeen Suomen Lähetysseuralle
——————————————————–
Suomen Lähetysseura

Suruksemme saimme lukea lehdestä, että Lähetysseura on päättänyt katkaista tukensa palestiinalaiselle lastensuojelujärjestölle DCI-P:lle Israelin julistettua sen olevan yksi kuudesta terrorismin tukemisesta syytetystä palestiinalaisjärjestöstä.

Israelissa ovat jo kauan olleet vallassa oikeistolaiset, äärioikeistolaiset ja äärikansallismieliset puolueet. Valtioideologian tavoitteena on saada haltuun mahdollisimman suuri osa miehitetyistä alueista mahdollisimman pienellä määrällä palestiinalaisia. Tätä tavoitetta ajetaan rakentamalla siirtokuntia, tuhoamalla palestiinalaisten koteja ja omaisuutta ja tekemällä heidän elämänsä mahdollisimman tukalaksi. Samaan aikaan julistuksen kanssa Israelin hallitus ilmoitti päätöksestä rakentaa tuhansia uusia siirtokuntakoteja Länsirannalle.

Israelin taktiikkaan on jo kauan kuulunut sen toimintaa arvostelevien ja miehityksen laittomuuksia paljastavien toimijoiden leimaaminen antisemitistisiksi ja terrorismin tukijoiksi.

Tämänkertainen julistus ei ole ensimmäinen laatuaan. Liitteenä olevassa dokumentissa on Euroopan unionin ja Euroopan valtioiden edustajien julistusta koskevia lausuntoja, joissa todetaan, että minkään aikaisempien vastaavanlaatuisten syytösten ei ole voitu havaita pitävän paikkaansa (2021-10-28 EU and European govts – ‘to date no evidence substantiating Israeli allegations’.docx)

Israelin julistus on nostattanut laajaa vastarintaa ympäri maailmaa ihmisoikeusjärjestöjen ja poliitikkojen keskuudessa. Ohessa on 242 järjestön allekirjoittama vetoomus Palestiinan kansalaisyhteiskunnan piirissä tehtävän humanitaarisen työn turvaamiseksi ja Israelin palestiinalaisten ja kansainvälisten ihmisoikeus- ja avustusjärjestöjen vastaisten hyökkäysten torjumiseksi (FINAL International Community Must Support and Protect Palestinian Civil Society.docx). Ohessa on myös suomalaisten kansanedustajien julkilausuma, jossa he ilmaisevat täyden tukensa palestiinalaisille järjestöille ja vaativat Suomen hallitusta ja EU:ta tuomitsemaan Israelin kampanjan ihmisoikeusjärjestöjen tukahduttamiseksi (Statement_27-10-2021.pdf).

Human Rights Watch ja Amnesty International, jotka molemmat ovat läheisessä yhteistyössä useiden syytetyistä järjestöistä kanssa, tuomitsevat Israelin hallituksen päätöksen tyrmistyttävänä ja epäoikeudenmukaisena hyökkäyksenä ihmisoikeusliikettä vastaan. YK:n ihmisoikeuskomissaari ja ihmisoikeusasiantuntijat tuomitsevat päätöksen ja vaativat sen perumista. Amerikkalainen kongressiedustaja Betty McCallum sanoo lausunnossaan tukevansa ja luottavansa DCI-P:hen ja kehottaa Yhdysvaltain edustajainhuonetta tuomitsemaan Israelin sortavan päätöksen.

On hyvin surullista ja vaarallista, jos tällaisten poliittis-ideologisten kampanjoiden tuloksena onnistutaan lamaannuttamaan hätää kärsivien ihmisten auttaminen ja murentamaan heidän laittoman miehityksen ikeestä vapautumiseensa ja kansainvälisen oikeuden toteutumiseen pyrkivän toiminnan edellytyksiä. Tällaiset onnistumiset vain innostavat Israelia kiihdyttämään hyökkäyksiään entistä häikäilemättömämmin.

Mielestämme ennen tällaista päätöstä olisi vähintään saatava todisteet siitä, että esitetyt syytökset pitävät paikkansa. Vetoamme Suomen Lähetysseuraan, jonka toimintaa olemme tottuneet arvostamaan, että se vielä harkitsi päätöstään eikä katkaisisi yhteistyötä pelkkien väitteiden perusteella.


Arabikansojen ystävyysseura ry
Ilona Junka, puheenjohtaja

Facebooktwitterpinterestmail
 

AKYS toimitti 22.7.2021 Helsingin sanomien mielipideosastoon alla olevan kirjoituksen. Tämä oli kuudes perättäinen AKYSin kirjoitus, jonka lehti jätti julkaisematta.

Israelilaisen Pegasus-vakoiluohjelman käyttö autoritaaristen maiden toimesta toimittajien, poliitikkojen ja ihmisoikeusaktivistien vakoiluun kirvoitti Helsingin Sanomia pääkirjoituksessaan vaatimaan, aivan oikein, kansainvälistä vientikieltoa vakoilu- ja turvateknologian viennille autoritaarisiin maihin (HS 22.7.).

Ongelma on kuitenkin laajempi kuin vain teknologian viennin riittämätön sääntely, eikä ole odottamatonta, että ohjelma tuli juuri Israelista.

Israel miehittää edelleen kansainvälisen lain vastaisesti 1967 sodassa valtaamiaan alueita ja estää alueen palestiinalaisväestön oikeuden itsemääräämiseen. Miehityksen ja laittomien siirtokuntien suojaamisessa käytetään väkivaltaisia ja ihmisoikeuksia rikkovia menetelmiä ja sen aikaansaamissa yhteenotoissa on kuollut kymmeniä tuhansia ihmisiä.

Israelilla on pitkä historia sotilas- ja turvallisuusyhteistyöstä autoritaaristen maiden kanssa. Sen on todettu käyttävän miehitettyjä alueita, erityisesti Gazaa, uusien aseiden ja turvateknologioiden testauskenttänä ja myyntivalttina. Israel myy ase- ja turvateknologiaa ja väestön kontrollimenetelmiä ympäri maailmaa miljardien arvosta. Suuri osa tästä on ”alistamisen teknologiaa”, kuten aiheeseen perehtynyt tutkija Jeff Halper on todennut. Suomikin osallistuu tähän käymällä asekauppaa Israelin kanssa.

Konfliktia ei saada lopetettua ilman kansainvälisen yhteisön toimia. Israelin suurimpana kauppakumppanina EU:lla olisi diplomaattisia ja taloudellisia keinoja vaikuttaa Israelin toimintaan, mutta se on jättäytynyt pelkän retoriikan tasolle ja tosiasiassa tukee kauppapolitiikallaan miehitystä.

Rauhan ja oikeudenmukaisen ratkaisun aikaansaaminen maailman pisimpään jatkuneessa miehityksessä on kaikkien, myös Israelin etu. Pitkittynyt miehitys on kuin ilmastonmuutos; jättämällä sen pysäyttämiseen vaadittavat toimet tekemättä se vaarantaa kaikkien hyvinvoinnin.

Ilona Junka
puheenjohtaja, Arabikansojen ystävyysseura ry

Facebooktwitterpinterestmail
 

AKYS on lähettänyt 11.1.2021 seuraavan kannanoton ulkoministeriöön


Ulkoministeri Pekka Haavisto, Ulkoasiainhallinto

Kuunnellessamme ulkoministeri Haaviston haastattelua YLE:n Ykkösaamussa 9.1. kiinnitimme huomiota ministerin toteamukseen, “normalisointisopimukset Israelin ja joidenkin arabimaiden kanssa, ennen kaikkea Saudi-Arabia [ministeri tarkoitti varmaan Arabiemiraatteja] ja Bahrain, ovat hyvä askel”.

Tämä herätti huolemme siitä, miten Suomen ulkopolitiikassa näitä pitkälle Trumpin hallinnon aikaansaamia diplomaattisia manöövereita tulkitaan.

Vaikka keskenään vihamielisten maiden maiden välisten suhteiden liennyttäminen on lähtökohtaisesti hyvä asia, ei tässä tapauksessa mielestämme saa jättää huomiotta sitä, kyseessä on yksi vaihe Trumpin hallinnon Israel/Palestiinaa koskevassa poliittisten aloitteiden sarjassa, missä asetuttiin ajamaan yksipuolisesti Israelin agendaa sivuuttaen kokonaan palestiinalaiset ja myös kansainväliset lait ja YK:n päätökset.

Edeltäviä aloitteita ovat olleet Jerusalemin tunnustaminen Israelin pääkaupungiksi ja suurlähetystän siirtäminen sinne, palestiinalaisten Washingtonin-toimiston sulkeminen, UNWRA:n rahoituksen lopettaminen, siirtokuntien tunnustaminen laillisiksi ja “vuosisadan diili”, joka liittäisi Israeliin 30% Länsirannasta ja riistäisi kansalaisuuden neljännesmiljoonalta Israelin palestiinalaiskansalaiselta,

Vielä tarkoituksia tärkeämpiä ovat tietenkin aloitteiden seuraukset. Palestiinalaiset ovat arvostelleet sopimuksia sanoen tällaisen suhteiden normalisoinnin merkitsevän miehityksen normalisointia. Sopimukset eivät mitenkään merkitse miehityksen ja kolonisaation heikentymistä, vaan vakiinnuttavat sitä.

Arabiemiraattien sopimuksen taustalla oli tarjous mahdollisuudesta ostaa F-35-hävittäjiä, minkä odotetaan puolestaan lisäävän USA:n sotilasapua Israelille. Israel taas odottaa aseviennin kasvua Emiraatteihin, joka on sekaantunut useisiin Lähi-idän konfikteihin. Israel myös uskoo sopimusten avaavan alueella uuden asevarustelukilpailun, jonka johdossa se haluaa olla.1

Marokko sai sopimuksesta palkinnoksi lupauksen tunnustaa Marokon oikeus Länsi-Saharaan muun kansainvälisen yhteisön ja YK:n kannan vastaisesti. Seurauksena 30-vuotinen aselepo Polisarion ja Marokon välillä on rikkoutumassa ja sota uhkaa levitä alueen ympäristöönkin.2

Vastapuolet ovat diktatorisesti hallittuja maita, joissa kansan mielipidettä ei ole kysytty. Näissä maissa onkin osoitettu mieltä palestiinalaisten hylkäämistä vastaan. Euroopassa Luxemburgin ulkoministeri Jean Asselborn on varoittanut, että alueella, edes Persian lahden maissa, ei saavuteta vakautta ilman kahden valtion ratkaisua, ja on syyttänyt Arabiemiraatteja palestiinalaisten myymisestä.3

Amnesty International on todennut sopimuksista, että mihin tahansa Israelin ja Palestiinan kysymyksen ratkaisuprosessiin tulee kuulua siirtokuntien poistaminen ja palestiinalaisten ihmisoikeuksien systemaattisen loukkaamisen lopettaminen.4 Mielestämme Suomenkin Israel/Palestiina-politiikassa, mukaan lukien suhtautumisessa tämän kaltaisiin diplomaattisiin liikkeisiin, tulisi selkeästi ottaa lähtökohdaksi samanlaiset vaatimukset Suomen ja EU:n pitkäaikaisen kannan mukaisesti.

Haastattelussa normalisointisopimukset nähtiin positiivisina Iranin ydinohjelman muodostamaa uhkaa vasten. Mielenkiintoista on sekin, että Israelin jo olemassa olevaa ydinasetta ei koskaan kyseenalaisteta eikä arvioida sen merkitystä Iranin ydinohjelmalle. Voidaan myös kysyä, onko Israelin ja Persianlahden maiden blokin vahvistuminen yksinomaan hyvä asia.

Mielestämme on valitettavaa, että suomalainen tv-yleisö tuli arvostamamme rauhanvälitystehtävissä ansioituneen ministerin sanoman perusteella tällä kertaa saaneeksi ongelmallisesta kysymyksestä yksipuolisen ja ongelmattoman käsityksen.

Arabikansojen ystävyysseura ry
Ilona Junka, puheenjohtaja

Facebooktwitterpinterestmail
No Comments
12345...