Toimintasuunnitelma 2017-2018

 

Arabikansojen ystävyysseura pyrkii jatkamaan ja voimistamaan työtä rauhan saavuttamiseksi Lähi-itään ja palestiinalaisten oikeuksien turvaamiseksi. Tähän pyritään muun muassa seuraavin tavoin:

1. Osallistutaan aktiivisesti rauhantyöhön yhteistyössä muiden rauhanasiaa ajavien järjestöjen kanssa
niin Helsingissä kuin Tampereella. Jatketaan Palestiina-yhteistyötä mahdollisimman laajasti
Palestiina-solidaarisuusjärjestöjen kesken. Pyritään vahvistamaan Suomessa kaikille kuuluvien,
loukkaamattomien ihmisoikeuksien kunnioitusta jakamalla oikeaa tietoa pakolaisuuden syistä ja
Lähi-idästä kotoisin olevien turvapaikanhakijoiden kotimaiden olosuhteista.


2. Jatketaan kummitoimintaa ja pyritään tarjoamaan yhä uusille kummeille ja työpaikka-, järjestö- ym
muille ryhmille mahdollisuutta tulla solidaarisuustyöhön. AKYSin kummitoiminnan vastuuhenkilö
auttaa kummeja pitämään yhteyttä kummilapsiin ja -vanhuksiin. Informoidaan kummeja kirjeitse ja
järjestämällä yleisötilaisuuksia erityisesti hankematkojen jälkeen. Nykyinen kehitysyhteistyön
hankekausi on kahden vuoden pituinen ja kattaa vuodet 2017–2018.
3. Tuetaan Betlehemissä toimivaa Amjaad Community Development -järjestöä, joka antaa käytännön
apua, psyykkistä apua sekä virkistystä vähävaraisille ja sairaille kohdistaen tukensa painottaen
naisten hyväksi tehtävää työtä ja ottaen erityisesti huomioon diabeetikkolapset ja muut
diabeetikot. AKYSin keräystuella katetaan vähintään yhden sosiaalityöntekijän osapäiväpalkka.
4. Kerätään edelleen Gazaan katastrofiapua, joka lähetetään Palestinian Medical Relief -järjestölle.
5. Laaditaan toiminnastamme kertovia raportteja jatkoksi jo netissä ilmestyneille AKYS-raporteille 1-
3/2017.
6. Julkaistaan kaksi kertaa vuodessa AKYS-tiedotetta, keväällä omana lehtenä (painos 600–700 kpl) ja
syksyllä Rauhanpuolustajien Rauhan Puolesta -lehden liitteenä (painos 4 000 kpl).
7. Seurataan ja arvioidaan netti- ja Facebook-sivujen käyttöä yhdistyksen toimintaperiaatteiden
pohjalta ja kehitetään niitä, jotta ne palvelisivat mahdollisimman hyvin Lähi-idän tilanteesta
kiinnostuneita.

8. Laaditaan vetoomuksia ja aloitteita AKYSin tavoitteiden puolesta ja jatketaan yhteistyötä ECCP:n
(European Coordination of Committees and Associations for Palestine) kanssa.

9. Osallistutaan erilaisiin yleisötapahtumiin, kuten Maailma kylässä -festivaaliin 27.–28.5. ja asiaamme
liittyviin mielenosoituksiin sekä järjestämällä tai osallistumalla muiden järjestämiin tapahtumiin
mm. al-Nakba-päivänä 15.5. ja Palestiinan solidaarisuuspäivänä 29.11.
10. Uudistetaan keräystukiesite ja resurssien salliessa hankitaan seuran tunnukseksi roll-up sekä
tarpeen vaatiessa muita esitteitä, joissa kerrotaan seuran toiminnasta ja analysoidaan poliittista
tilannetta meillä ja muualla.
11. Resurssien salliessa järjestetään keskustelu- ja kulttuuritapahtumia tai kieli- ja ruoanlaittokursseja
ja tanssitunteja sekä laajennetaan toimintaa alueellisesti.
12. Tehostetaan jäsenhankintaa.

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail

Comments are closed.