Toimintakertomus 04/2016 – 04/2017

 

Arabikansojen ystävyysseura ry:n toimintakertomus 21.4.2016–17.4.2017

Seuran tavoite

Arabikansojen ystävyysseuran (AKYS) tavoitteena on edistää Suomen kansan ja arabikansojen ystävällisiä suhteita ja keskinäistä tuntemusta. Seura tukee rauhanomaisia pyrkimyksiä demokratian, tasa-arvon, vähemmistöjen oikeuksien ja yleisen sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen edistämiseksi näiden kansojen keskuudessa ja arabimaiden sisäisten konfliktien ratkaisemiseksi. Erityisesti Palestiinan kansan vapautumispyrkimykset 69 vuotta kestäneestä pakolaisuudesta ja 50 vuotta jatkuneesta laittomasta miehityksestä ovat seuran tuen kohteena. Seuran toiminnassa palestiinalaisten konkreettisella auttamisella on huomattava paino.

Vuoden 2016 aikana ja alkuvuonna 2017 Lähi-idän tilanne huononi entisestään, vaikka Syyrian kuusi vuotta jatkuneeseen sisällissotaan yritettiin neuvotella rauhaa. Sekä paikallisten että ulkopuolisten sota-osapuolien suuri lukumäärä vaikeuttaa rauhan saavuttamista.

Syyriassa niin kuin monissa muissakin Lähi-idän maissa ihmisten turvattomuus on lisääntynyt, mikä johti vuonna 2015 Eurooppaan suuntautuneen pakolaisuuden nopeaan kasvuun. Vuonna 2016 pakolaisvirta vaimeni, koska monet Euroopan maat rajoittivat ankarasti pakolaisten pääsyä rajojensa yli. Pakolaisten olot Lähi-idän ylitäysillä pakolaisleireillä ovat sietämättömät. Libanonissa oli vuoden 2017 alussa Syyriasta paenneita syyrialaisia 1,5 miljoonaa ja palestiinalaisia 31 500. Libanonissa asuvia palestiinalaisia oli 257 400. Heikentyneiden elinolojen vuoksi avun tarpeessa olevia libanonilaisiakin oli 1,5 miljoonaa (Lebanon Crisis Response Plan 2017–2020).

Palestiina ja Israelin voimistunut siirtokuntatoiminta, palestiinalaisten pakkosiirrot ja väkivalta ovat jääneet mediassa jossain määrin Syyrian ja Irakin tapahtumien varjoon. Samoin on varjoon jäänyt Israelin BDS-liikkeeseen kohdistunut kampanja, johon kuuluu vakavia uhkauksia erityisesti palestiinalaisia johtohenkilöitä kohtaan ja jolla yritetään tehdä liike laittomaksi kansainvälisesti. Siitä huolimatta liike on levinnyt ja saanut uusia voittoja. Myös AKYS jatkaa tämän palestiinalaisten väkivallattoman ja laillisen vastarinnan tukemista.

Vuoden 2017 alkupuolta on värittänyt Yhdysvaltain presidentinvaalit ja Donald Trumpin nousu presidentiksi. On vielä epäselvää, jatkuuko Trumpin linja yhtä rajuna ja voimassa olevista laeista piittaamattomana kuin vuoden alku on ollut. Trumpin linja on vaarallinen Lähi-idälle ja erityisen turmiollinen Palestiinalle.

Seuran hallinto

Vuosikokouksessa valitut hallituksen jäsenet:

Puheenjohtaja: Ilona Junka

Sihteeri: Marjatta Laiho

Jäsenet: Kamal Aranki, Yehia El-Sayed, Haitham Hanna, Johan Heino, Katja Henttonen, Mari Hokkanen, Sirkku Kivistö, Stig Lång, Kare Pohjavirta, Seppo Rinne, Haseeb Shehadeh, Tuuli Siitari, Marja Winter.

Varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi Yehia El-Sayedin.

Taloudenhoito

Kirjanpitäjä: Tilipalvelu Jarno Häkkinen Oy

Tilin/toiminnantarkastajat: Tilintarkastaja HTM Ilkka Merimaa varalla Mikael Hedlund ja toiminnantarkastaja Kaijeli Pekkala. Merimaan eläköidyttyä Hedlund tarkisti vuoden 2016 tilit.

Projektivastaavat:

Lapsikummi-, päiväkotikummi- ja vanhuskummikeräysten vastaavina toimivat Sirkku Kivistö ja Marja Winter.

Kehitysyhteistyöhankkeen ”Perheneuvolapalveluiden kehittäminen Libanonin pohjoisissa pakolaisleireissä” koordinaattorina toimi Sirkku Kivistö ja hanketyöryhmään kuuluivat Marja Winter, Katja Henttonen, Jussi Kejo, Riika Väliahde, Kirsti Palonen ja neuvonantajana Yehia El-Sayed.

Diabeteskeräyksen diabetestukihankkeen vastaavana toimi Ilona Junka, varavastaavana Sirkku Kivistö.

Jäsenrekisterin ja nettisivujen vastaavana toimi Seppo Rinne, varavastaavana Katja Henttonen.

AKYS-tiedotteen päätoimittajana toimi Ilona Junka, kielentarkastajana Marjatta Laiho.

AKYSin Facebook-sivuista huolehtivat Johan Heino ja Katja Henttonen.

Hallitustyö

AKYSin hallitus piti toimikaudellaan neljä kokousta, 25.5. ja 12.9.2016 sekä 10.1. ja 28.3.2017. Hallitustyötä hoidettiin paljolti sähköpostitse.

Tilinkäyttöoikeus

Yhdistyksen kaikkien pankkitilien käyttöoikeus on ollut puheenjohtaja Ilona Jungalla. Tämän lisäksi kummilapsitilin, vanhuskummi- ja päiväkotitilien käyttöoikeus on ollut Sirkku Kivistöllä ja jäsenmaksutilin katseluoikeus Seppo Rinteellä. Kirjanpitäjä Tilipalvelu Jarno Häkkinen Oy:llä on ollut kaikkien tilien katseluoikeus.

AKYS Tampereella

AKYSin toiminta on laajentunut Tampereelle, jossa päätettiin perustaa AKYSin Tampereen toimintaryhmä marraskuun 2016 yleisötilaisuudessa, jonka teema oli: ”Lapset ja nuoret sotien keskellä – Mitä Lähi-idässä tapahtuu?” Alustajina olivat Karim Maiche ja Sirkku Kivistö. 8.3 2017 toimintaryhmä oli mukana järjestämässä Israeli Apartheid Week -tilaisuutta Tampereella.

Arkisto

AKYSin arkisto vuodesta 2002 asti on Ilona Jungan hallussa. Aiemmat arkistopaperit on toimitettu Kansanarkistoon.

AKYSin nettisivut, sähköposti ja Facebook-seinä 

Nettisivujen rakenne ja ylläpito on vakiintunut. Sivuilla on omat osastot tiedoille AKYSista ja sen jäsenyydestä, seuran toiminnasta, seuran julkaisuista sekä Palestiina-asioista.

Nettisivujen Palestiina-osiossa on ylläpidetty Palestiinan tapahtumia koskevia tietoja, ihmisoikeusjärjestöjen Palestiinaa käsitteleviä raportteja, boikottiliikkeen saavutuksia sekä tiedotteita Lähi-itään liittyvistä tapahtumista Suomessa.

Sähköpostin kautta jäsenistölle on lähetetty tiedotteita tapahtumista ja kansainvälisistä nettikampanjoista.

Facebook-keskusteluryhmässä on noin 560 jäsentä, sekä AKYSiin kuuluvia että AKYSin ulkopuolisia.

Vetoomukset ja yhteistyö ECCP:n kanssa:

AKYS on ottanut osaa ECCP:n toimintaan ja kampanjoihin allekirjoittamalla ECCP:n aloitteita ja vetoomuksia ja hakenut niihin myös muita suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja auktoriteetteja allekirjoittajiksi. Lisäksi on otettu yhteyttä suomalaisiin europarlamentaarikkoihin ja pyydetty heitä tukemaan ECCP:n aloitteita EU-parlamentissa, käännetty tekstejä ECCP:n käyttöön, lähetetty ECCP:n kampanjoihin liittyviä omia kirjeitä Suomen valtiojohdolle sekä osallistuttu ECCP:n sisällä käytävään keskusteluun.

Tapahtumat

AKYSillä oli perinteiseen tapaan pöytäpaikka Mahdollisuuksien tori -teltassa Maailma Kylässä -festivaalissa Helsingin Kaisaniemessä 28.–29.5.2016. Pöydässämme oli tarjolla arabikahvia, teetä ja yksittäispakattuja leivonnaisia sekä myytävänä palestiinalaisia käsitöitä, huiveja ym. ja lehteämme jaettiin maksutta. Järjestelyistä vastasi Teija Vaissi. Myyntituotto oli 383 euroa.

Palestiinalaisia käsitöitä myytiin vuoden mittaan eri tilaisuuksissa. Koko vuoden myyntituotto nousi 782 euroon.

Palestiina sydämiimme

Ulkoministeriö myönsi AKYSille alkuvuodesta 2015 viestintä- ja globaalikasvatustukea (VGK) kokonaisuuteen, joka sai nimen ”Palestiina sydämiimme”. Siihen kuului valokuvanäyttely, keskustelu ja syksyn AKYS-lehti, joka tavan mukaan julkaistiin Rauhan Puolesta -lehden liitteenä, mutta josta projektin puitteissa tehtiin myös 1000 kappaleen erityispainos. AKYS-lehti saatiin jaetuksi kokonaan vuoden 2016 loppuun mennessä. Vuoden 2015 marraskuussa Helsingin Pasilan kirjastossa avattu näyttely jatkui vielä maalis-huhtikuussa 2016 Helsingissä Työväenopiston tiloissa, kesäkuussa Porissa ja marraskuussa Rovaniemellä.

Tiedotteet ja raportit

AKYS-lehti ilmestyi vuoden 2016 aikana kaksi kertaa. AKYS-lehti 1/2016 ilmestyi toukokuussa 2016 Maailma kylässä -tapahtumaan. Syksyn lehti julkaistiin totuttuun tapaan lokakuussa Rauhan Puolesta -lehden liitteenä.

AKYSin ensimmäiset Raportti-sarjan nettijulkaisut ilmestyivät 28.1.2017. Ne ovat kaikkien luettavissa ja toimitetaan myös ulkoministeriölle toimintaselvityksemme osana.
Raportti 1/2017 Kirsti Palonen, Sirkku Kivistö: Lapsi perheneuvolan potilaana – yhteistyö perheen ja koulun kanssa tulosten edellytyksenä. Kehitysyhteistyöhankkeen seurantakäynti.  28.1. 2017

Raportti 2/2017 Fatima Khaizaran, Sirkku Kivistö, Kirsti Palonen: Mitä kummimaksut merkitsevät palestiinalaisperheille?  Miten kummitukea käytetään? 28.1.2017

Report 3/2017 Sirkku Kivistö, Marja Winter, Irja Kandolin: How are our sponsored children? A review on the social workers annual reports 28th Jan 2017

Tammikuun 2017 hallituksen kokouksessa tehtiin päätös laatia uusi AKYS-esite.

 

Kummitoiminta palestiinalaispakolaisten hyväksi Libanonissa.

Palestiinalaisen yhteistyöjärjestö Beit Atfal Assumoudin (BAS) kummitoiminta on osa perheitä tukevaa Family happiness -ohjelmaa. Lapsi-, päiväkoti- ja vanhuskummitoiminnan lisäksi siihen kuuluu sosiaalityötä, terveydenhuoltoa, virkistystä, harrastuksia ja tukiopetusta. Sosiaalityöntekijät seuraavat kummituen piirissä olevien lasten ja vanhusten tilannetta käymällä heidän kotonaan vähintään kerran kuukaudessa. Vuonna 2016 perheneuvoloiden sosiaalityöntekijöiden kotikäyntejä oli 322.

Kummilapsia oli vuoden 2017 alussa 47 kaikissa leireissä, päiväkotikummilapsia 31 kahdessa leirissä, kummivanhuksia 17 neljässä leirissä. Kummitoiminta tuottaa tietoa palestiinalaisten tilanteesta Libanonissa. Sitä välitettiin kahdeksassa kummikirjeessä, kahdessa kummitilaisuudessa sekä laajemmissa yleisötilaisuuksissa. Kummeista suuri osa piti kirjeitse yhteyttä kummilapsiin tai -vanhuksiin. Kummikeräykset tuottivat 28 765 euroa vuonna 2016. Kummitoiminnan vastuuhenkilöitä olivat Sirkku Kivistö ja Marja Winter. AKYS osallistuu Kepa ry:n koordinoimaan kummijärjestöjen työhön kummitoiminnan eettisten ohjeiden päivittämiseksi.

Kummilapsitili FI93 8000 1101 2300 02, viitenumero 1009
Päiväkotikummitili FI56 8000 1700 4747 46, viitenumero 2008
Vanhuskummitili FI20 8146 9710 0461 36, viitenumero 2011

Kehitysyhteistyöhanke palestiinalaisjärjestön kanssa Libanonissa

Kehitysyhteistyöhanke ”Perheneuvolapalvelujen kehittäminen Libanonin pohjoisissa pakolaisleireissä” päättyi vuonna 2016. Neuvoloihin ohjattiin 339 uutta lasta ja aiemmin tulleet 334 lasta jatkoi terapioita (psykoterapia, puheterapia, psykomotorinen terapia, erityisopetus). Lapsista syyrialaisia oli 18 ja Syyrian palestiinalaisia 17. Erityiskouluun neuvolat ohjasivat 23 monivammaista lasta. Perheneuvolat työskentelivät tiiviisti yhdessä vanhempien kanssa. Vanhempien arvion mukaan heidän lapsensa hyötyivät hoidosta ja kuntoutuksesta useilla alueilla: puhe- ja kommunikointi, itsenäisyys, itseluottamus, älyllinen ja liikunnallinen kehitys, luku- ja kirjoitustaito, päivittäisen toiminnan taidot, sosiaaliset taidot. Häiriökäyttäytyminen väheni ja tarkkaavaisuustaidot paranivat.

Hanketoiminnan monitorointi- ja koulutusmatkoja tehtiin viisi: Sirkku Kivistö 17.–25.2.2016, Sirkku Kivistö, Saara Haapanen, Riikka Toivanen, Maiju Tokola 16.5.–20.5.2016, Sirkku Kivistö 14.–23.9.2016, Kirsti Palonen 3.10.–16.10. ja Nina Lyytinen 7.–16.10.2017, Sirkku Kivistö 12.–25.2.2017. Matkoista on kirjoitettu raportit ja matkojen jälkeen on pidetty selostustilaisuudet yleisölle 2.3. ja 26.5.2016, 26.9.2016 ja 1.3.2017. Kehitysyhteistyöhankkeen omarahoitusosuutta katettiin vapaaehtoistyöllä, jonka laskennallinen arvo oli 21 517 euroa.

Jatkohanke ”Lasten mielenterveys- ja erityispalveluiden kehittäminen kriisioloissa Libanonissa: Pohjoinen” (2017–2018) painottaa lasten oikeutta saada laadukasta palvelua sitä jonkin mielenterveys-, käyttäytymis- tai kehityshäiriön vuoksi tarvitessaan. Hanke toteutetaan järjestön Beddawin ja Nahr el-Baredin toimintakeskusten perheneuvoloissa Pohjois-Libanonissa.

AKYSin hanke toteuttaa kestävän kehityksen tavoitteistosta erityisesti tavoitteita 3: Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille ja 16: Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.

Tukea Syyrian pakolaisille

AKYS kerää katastrofiapua Syyriasta Libanoniin saapuneille pakolaisille, joille BAS järjestää päiväkoti-, tukiopetus- ja terveyspalveluja. Tukitili on AKYSin kummilapsitili FI93 8000 1101 2300 02, viitenumero 7744.

 

 

Tuki Länsirannalla Betlehemin Amjaad-järjestölle

Diabetestuki on laajentunut luonteeltaan diabeetikkojen ja vähäosaisten naisten tueksi. AKYS pystyi keräämiensä avustusten turvin ylläpitämään Betlehemissä osa-aikaista sosiaalityöntekijää Jamila Al-Shamia. Jamila huolehtii Betlehemin pakolaisleirien köyhistä asukkaista organisoimalla terveysneuvontaa, naisten oikeuksien tiedottamista ja auttamalla naisia selviämään arjen ahdingoista, antamalla psykososiaalista tukea diabeetikoille, syöpäsairaille ja muille kroonisesti sairaille, järjestämällä virkistystoimintaa lapsille ja naisille sekä erityisohjausta diabeetikoille. Diabeetikot tarpeineen huomioitiin kaikessa toiminnassa. Syksyllä 2016 AKYS järjesti erillisen keräyksen, jolla Amjaad pystyi (osana Betlehemin laajuista keräystä) hankkimaan 50 koululapselle terveellisen koulurepun tarvikkeineen.

Tukitili on FI95 8000 1300 9905 05, viitenumero 3007. Vuonna 2016 rahaa kerättiin 4 520 ja lähetettiin (pankki- ja kirjanpitokulujen jälkeen) 4 260 euroa.

Gazan katastrofiapu

Gazaan alettiin kerätä katastrofiapua Israelin hyökättyä vuosien 2008–2009 vaihteessa Gazaan. Sen jälkeen Gazassa elämä on ollut jatkuvaa uusien tuhojen jälkien korjaamista. Vuonna 2016 keräyksen tuotto oli 710 euroa. Rahat lähetetään Palestinian Medical Relief Societylle PMRS, joka huolehtii terveydenhuollosta sekä Länsirannalla että Gazassa ja pystyy siten toimittamaan rahat Gazaan.

Gazan tukitili FI14 8000 2710 0992 26, viitenumero 3214.

Rahankeräyslupa

Rahankeräyskeräyslupa POL-2015-8218 on voimassa 31.12.2018 asti.

Jäsenrekisteri ja seuran jäsenyys

AKYSin jäsenrekisterin tietoja on pidetty ajan tasalla. AKYSin jäsenmäärä on 245 henkeä. Jäsenmaksu vuonna 2016 oli 19 euroa, pienituloisille 10 euroa. Vuoden 2017 jäsenmaksu on 20 €, pienituloisille 10 €.

Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa

Tärkeitä yhteistyökumppaneita olivat Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry, Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa, Suomen Rauhanpuolustajat, ICAHD-Finland, Anna Lindh -säätiön Suomen verkosto sekä Palestiina-työtä tekevien järjestöjen keskinäinen tiedotus- ja koordinaatioverkosto, Palestiina-yhteistyöverkosto, jonka kautta kulki edelleen tarpeellisia tiedotuksia.

AKYSin kokoukset pidettiin Kulttuurikeskus Caisan tiloissa Helsingissä. Kansainvälinen toiminta-kumppani on ECCP, European Coordination of Committees and Associations for Palestine, joka pyrkii huolehtimaan siitä, että EU-maat toimisivat palestiinalaiskysymyksissä Euroopan unionin omien säännösten mukaisesti.

AKYS erosi hallituksen päätöksellä Ystävyysseurojen liitto ry:stä, koska AKYS on pikemminkin solidaarisuusjärjestö kuin perinteinen ystävyysseura ja koska rahoja haluttiin mieluummin suunnata ECCP:lle.

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail

Comments are closed.