Miten vastustaa laitonta miehitystä?

Euroopan unioni ei myönnä Israelin miehittämillä alueilla siirtokunnissa valmistetut tuotteille eivät tullimaksuhelpotuksia niin kuin Israelin alueella valmistetuille tuotteille ja vaatii, että tuotteissa on oltava niiden alkuperän ilmoittava merkintä. EU:n mukaan myöskään EU:n ja Israelin väliset sopimukset eivät päde miehitetyillä alueilla.18 EU-maata on julkaissut siirtokuntiin liittyvää liiketoimintaa koskevan varoituksen. Tästä huolimatta, vaikka kansainvälisen lain ja EU:n omien lakien mukaan EU:lla on lakisääteinen velvollisuus lopettaa kaupankäynti laittomien siirtokuntien kanssa, kauppa jatkuu. EU:n aluelle tuodaan Länsirannalta siirtokunnissa valmistettuja tuotteita 15 kertaa enemmän kuin palestiinalaisten tuotteita (Kansainvälisen ihmisoikeusliiton raportti Trading Away Peace: How Europe helps sustain illegal Israeli settlemets).  Palestiinalaisten ja kansalaisjärjestöjen mielestä pelkkä merkitseminen tarkoittaa itse asiassa siirtokuntien tunnustamista. Sen sijasta siirtokuntatuotteet olisi laittomina kiellettävä. Amnesty on aloittanut kampanjan siirtokuntatuotteiden tuonnin kieltämiseksi. Irlannin senaatti on hyväksynyt ensimmäisenä maana maailmassa lakialoitteen siirtokuntatuotteiden kieltämiseksi. Maailman sosiaalidemokraattisten puolueiden Sosialistinen Internationaali vaatii julistuksessaa kesäkuulta 2018 hallituksia ja kansalaisyhteiskuntia panemaan täytäntöön boikotit, divestoinnit ja sanktiot (BDS) Israelin miehitystä ja kaikkia miehittäviä instituutioita vastaan sekä asettamaan Israel täydelliseen asekauppasaartoon

Edelleen monet eurooppalaiset yritykset rahoittavat ja tukevat siirtokuntia ja niiden laajenemista. Kansaivälinen laki velvoittaa halllinnon kaikki tasot ottamaan huomioon ihmisoikeusrikkomukset silloinkin, kun ne eivät tapahdu niiden omalla alueella. EU:n toimenpiteet eivät ole riittäviä kansainvälisen lain Euroopalle asettamien velvoitteiden kannalta eivätkä riitä saamaan aikaan muutosta Israelin miehityspolitiikkaan. Kansalaisten on itse painostettava EU:ta toimimaan julkilausumiensa mukaisesti ja Israelia lopettamaan miehitys ja palestiinaliaisten oikeuksien polkeminen. Yksi tehokas keino on boikotoida israelilaisia tuotteita, kunnes Israel myöntyy tunnustamaan palestiinalaisten oikeudet. Boikottikampanja on levinnyt useisiin maihin. Myös Israelin rauhanliike boikotoi siirtokuntatuotteita. Viime aikoina YK on ryhtynyt toimiin siirtokuntiin liittyvää liiketoimintaa harjoittavia yrityksiä vastaan.

Siirtokuntien boikotointia kritisoidaan joskus sen perusteella, että Israelin Länsirannalla toimivien yritysten palestiilanalaistyöntekijät kärsisivät. Palestiinalaiset kuitenkin itse vaativat boikottia. Palestiinalaisten kanslaisjärjestöjen perustama BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) -kampanja on palestiinalaisten väkivallaton keino puolustaa oikeuksiaan Israelin ylläpitämää miehitystä ja repressiota vastaan. Liikkeen leviäminen kansainvälisesti on saanut Israelin voimakkaisiin toimiin sen estämiseksi eri maissa, mutta parlamentit ja hallitukset ovat torjuneet ne sananvapauden ja yhdistymisperiaatteiden vastaisina. Israelilaiset poliitikot ovat esittäneet uhkauksia kampanjan johtohenkilöitä kohtaan. Israel-mieliset fasistiser ryhmät ovat esittäneet tappouhkauksia BDSn tukijoille. Euroopassa yli 350 kansalaisjärjestöä vaatii kansalaisten perusoikeuksiin kuuluvan boikotointioikeuden turvaamista. 200 eurooppalaista oikeustieteilijää puolustaa julkilausumassaan BDS:aa laillisena sananvapauden käyttämisenä. 150 sosialidemokraattisen puolueen Sosialistinen internationaali on päättänyt kannattaa boikotteja, divestointeja ja pakotteita miehitystä vastaan ja vaatii lopettamaan kaiken asekaupan ja sotilaallisen yhteistyön Israelin kanssa. Juutalaiset rauhan puolesta ilmaisevat tukensa BDS:lle. Yhdysvalloissa mm. afro-amerikkalaisiin kohdistuvaa rasismia ja väkivaltaa vastustava Black Lives Matter-liike on liittynyt BDS:n tukijoihin. Kymmenet espanjalaiset kaupungit ovat julistauauneet ”Isarelin apartheidista vapaaksi alueeksi”. Tue BDS:aa lahjoituksella!

Syitä, miksi Palestiinan kysymys koskee eettistä kuluttajaa:

 • Kansainvälinen laki kieltää miehitysvaltaa siirtämästä omaa väestöään ja perustamasta tuotantoa miehitetyille alueille. Israel rikkoo tätä kaikkea ja valmistaa siirtokunnissa tuotteita palestiinalaisille kuuluvista raaka-aineista antamatta heille edes mitään korvausta.
 • Palestiinalaiset viljelijät ovat menettänet maansa (Länsirannalla yli 40 %) laittomille siirtokunnille, joista monet tuotteet tulevat markkinoille.
 • Siirtokunnissa työskenteleviä palestiinalaisia työntekijöitä riistetään ja niissä käytetään lapsityövoimaa vaarallisissa oloissa kansainvälisten normien vastaisesti (Human Righs Watchin raportti).
 • Israel pakko-ottaa usein niukat vesivarat ja johtaa ne siirtokuntien viljelmille.
 • Siirtokunnat vahingoittavat vakavasti palestiinalaisten elämää. Apartheid-järjestelmä, jossa israelilaisilla ja palestiinalaisilla on eri tiet, sadat tarkastuspisteet ja laiton muuri vahingoittavat palestiinalaisten elinkeinoja ja estävät välttämätöntä liikkumista. Palestiinalaiset kärsivät lisäksi siirtokuntalaisten väkivallasta.
 • Miehityksen johdosta palestiinalaisilla on suuria vaikeuksia saada tuotteitaan vientiin, kun taas laittomat siirtokuntien tuotteet löytävöt tiensä ulkomaiden markkinoille ja palestiinalaiset pakotetaan ostamaan vain israelilaisia tuotteita.
 • Gazan palestiinalaisia on kohdannut humanitaarinen kriisi, ja yli 80& väestöstä on riippuvainen ruoka-avusta Israelin toimeenpaneman saarron johdosta. Kuitenkin Israel voi viedä Länsirannan miehitetyillä palestiinalaisalueilla tuotettua ruokaa ulkomaille.

Enemmän miehityksen taloudellisista motiiveista ja siitä hyötyvistä israelilaisista ja kansainvälisistä yhtiöistä: Human Rigths Watch: How Settlement Businesses Contribute to Israel’s Violations of Palestinian Rights analysoi, miten yritykset hyötyvät palestiinalaisten perusoikeuksien karkeasta rikkomisesta ja edesauttavat sitä. Who Profits: Exposing the Israeli Occupation Industry projekti julkaisee tietoja Israelin miehitykseen osallistuvista yrityksistä Palestiinan ja Syyrian alueilla. Järjestön raportti Israelin maataloustuotannosta ja sen vaikutuksista Länsirannalla ja Golanilla Made in Israel: Agricultural Exports from Occupied Territories.

Boikottiliike on alkanut vaikuttaa; vuonna 2014 suorat ulkomaiset investoinnit Israeliin vähenivät 50% seurauksena Gazan sodan lisäksi kansainvälisistä boikoteista. IMF:n arvion mukaan myös palestiinalaisten oma boikotti on alkanut vaikuttaa Israelin talouteen. Useat rahoituslaitkokset ja yritykset ovat poistaneet sjoituksia siirtokunnista ja vetäytyneet Israelin markkinoilta. Joulukuussa 2016 turvayritys G4S ilmoitti lopettavansa liiketoimintansa Israelissa. Vuoden 2018 lopussa brittiläinen suurpankki HSBC lopetti kaikki sijoituksensa israelilaiseen Elbit-aseyhtiöön. Ranskalainen suuryhtiö Alstom on vetäytynyt Jerusalemin ja siirokuntia yhdistävän raitiolinjan rakennusprojektista

Ainakin 30 Suomessa toimivalla yrityksellä on yhteyksiä Israelin laittomiin siirtokuntiin. Yrityksen tuovat siirtokuntatuotteita Suomeen, myyvät siirtokuntien varusteluun käytettäviä tuotteita tai palveluja ja sijoittavat siirokunnissa toimiviin yrityksiin Finnwatchin selvitys

Kirkon ulkomaanapu vaatii alkuperämerkintöjä siirtokunnista tuleviin tuotteisiin Alkuperä merkkaa – merkkaa alkuperä

YK:n ihmisoikeusnevosto on hyväksynyt vuonna 2014 päätöslauselmat, joissa kehotetaan valtioita ja liikeyrityksiä lopettamaan liiketoimet Israelin laittomien siirtokuntien kanssa The UN Human Rights Council calls on states and companies to terminate business with the illegal Israeli settlements. Maailman sitoutumattomien maiden liike, johon kuuluu 113 maata, kehottaa vuoden 2004 koukouksen Palestiinaa koskeva julkilausumassa  kaikkia jäsenmaitaan estämään siirtokuntatuotteiden pääsyn markkinoilleen sekä siirtokuntien asukkaiden pääsyn rajojensa sisäpuolelle.

Kirkkojen maailmanneuvosto on vuoden 2005 koukouksen: Israelia ja Palestiinaa koskevassa päätösasiakirjassa kehottanut jäsenkirkkojaan käyttämään taloudellisia painostuskeinoja Israelia ja miehitykseen osallistuvia kansainvälisiä yrityksiä kohtaan . Muun muassa Kanadan suurin kirkkokunta  United Church of Canada on päättänyt boikotoida siirtokuntatuotteita.

Boikottikampanjoita maailmalla:
– Iraelin arabi- ja juutalaisasukkaiden BDS-tukikampanja Boycott from Within
– Kansainvälinen akateeminen ja kulttuurialojen boikottikampanja Palestinian Campaign for the Academic & Cultural Boycott of Israel
– Maailman n asiakkaiden kampanja siirtokunnissa toimiviin yrityksiin sijoittamista vastaan We Divest.org
– Amerikkainen akateemisten ja kulttuurialojen Israel-boikottikampanja U.S. Campaign for the Academic & Cultural Boycott of Israel
– Englannissa toimiva liike Innovative Minds

Israelilainen ihmisoikeusjärjestö Gush Shalom piti aikaisemmin listaa siirtokunnissa valmistetuista tuotteista. Lista jouduttiin poistamaan sen jälkeen, kun Israelin hallitus vuonna 2011 vei läpi lain, jonka mukaan siirtokuntatuotteiden boikottikampanjat ovat Israelissa laittomia. Laki on perustuslain vastainen ja rikkoo kansalaisten demokraattisia oikeuksia Gush Shalom to Supreme Court: Boycott Law is unconstitutional and anti-democratic

Israelilaisia tuotteita:

 • Jaffa hedelmät
 • Carmel vihannekset, hedelmät ja säilykkeet
 • Keter muovituotteita (Curver), keittiö- ja kylpyhuonevarusteita (Allibert), työkalupakkeja (Stanley, Black&Decker), puutarhakaluesteita (EOS) jne.
 • El Al lentoyhtiö
 • Timantit Suuri osa maailman jalokivikaupasta ja ”veritimanteista” kulkee Israelin kautta. Timantit muodostavat 30% Israelin teollisuustuoteviennistä.

Miehitettyjen alueiden siirtokunnissa valmistettuja tuotteita

 • Achva Halva
 • Ahava kosmetiikkatuotteet valmistetaan palestiinalaisilta varastetuista Kuolleen meren mineraaleista. Myydään myös nimellä Dead Sea Cosmetics, Dead Sea Bath Salts jne. Katso taustoja http://www.stolenbeauty.org/
 • Gamla, Golan ja Yarden viinit
 • Hedelmät ja vihannekset Israelista tuotujen hedelmien ja vihannesten joukkoon sekoitetaan usein siirtokuntien tuotteita

Tuotteet, joiden EAN-koodi alkaa numerolla 729, on valmistettu Israelissa.

Lista yrityksistä, jotka osallistuvat Israelin siirtokuntateollisuuteen, palestiinalaisten ja heille kuuluvien luonnonvarojen hyväksikäyttöön tai palestiinalaisväestön kontrollointiin miehitetyillä alueilla.

Israeliin voimakkaasti investoivia tai sitä muuten tukevia yrityksiä:

 • Alstom raideliikenne- ja energiantuotantolaitteita
 • AOL Americal Online/Time Warner julkaisuja
 • Assa Abloy lukitusjärjestelmiä
 • Ben & Jerry’s myy jäätelöä myös siirtokunnissa
 • Caterpillar valmistaa puskutraktoreita, joita käytetään palestiinalaisten rakennusten ja viljelmien tuhoamiseen
 • CocaCola virvoitusjuomia; Fanta, Fruitopia, Kia Ora, Lilt, Sprite, Sunkist, Schweppes
 • Danone ruokaa ja meijerituotteita; Danone jugurtit, Evian mineraalivesi, LU keksit, …
 • Delta Galil israelilainen vaatevalmistaja, jota käyttävät monet vaatemerkit (Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Nike, Maidenform, GAP, Donna Karan, Ralph Lauren, …)
 • Dexia Group ranskalais-belgialainen rahoitus- ja vakuutuskonserni
 • Eden Group israelilaisperäinen Eden-juoma-automaattien valmistaja; tuotantoa siirtokunnissa
 • Elbit toimittaa elektorniikkaa apartheid-muurin valvontajärjestelmiin ja Israelin armeijalle
 • Estee Lauder kosmetiikkaa; Aramis, Clinique, Tommy Hilfiger, Donna Karan, … Pääomistaja aktiivinen siionistijohtaja
 • G4S toimittaa tekniikkaa siirtokuntien suojaamiseen, palestiinalaisten kulun estämiseen ja palestiinalaisten vangitsemispaikkoina käytettyihin vankiloihin (ks. Diakonian raportti)
 • Hennes & Mauritz vaatemyymälöitä Israelissa ja Jerusalemissa
 • IKEA toimittaa huonekaluja laittomiin siirtokuntiin
 • Hewlett Packard on Israelin sotilaallisen ja turvallisuussektorin sekä siirtokuntien pääasiallinen laite- ja palvelutoimittaja; kampanja Facebookissa
 • IBM informaatioteknologiaa
 • Intel elektroniikkaa
 • Johnson & Johnson lasten- ja terveydenhoitotuotteita
 • Kimberley Clarke metsäteollisuustuotteita; Kleenex paperipyyhkeet
 • L´Oreal kauneudenhoitotuotteita; Giorgio Armani, Lancome, LaRoche-Posay, Garnier, Biotherm, Helena Rubinstein, Maybelline, Ralph Lauren, …
 • Marks & Spencer alus-, lasten ja vapaa-ajan vaatteita valmistetaan Israelissa; pitkäaikainen Israelin tukija
 • McDonalds roskaruokaa
 • Motorola elektroniikkaa
 • Nestlé ruokavalmisteita; Nescafé, Nesquik, Perrier, Maggi, Felix kissanruoka, KitKat, Quality Street, After Eight, Milky Bar, …
 • News Corporation julkaisutoimintaa; Fox TV, Sky TV, Star TV, 20th Century Fox Films, National Geographic, The Times, Sunday Times, The New York Post, …
 • Revlon kosmetiikkaa; pääomistaja siionisti
 • SodaStream virvoitusjuomia, juomatiivisteita, hiilihapotuslaitteita; tuotantoa siirtokunnissa. BOIKOTTILIIKKEEN PAINOSTUKSEN TULOKSENA SODASTREAMIN MYYNTI ON ROMAHTANUT. SYYSKUUSSA 2015 SODASTREAM ILMOITTI LOPETTAVANSA TOIMINTANSA LÄNSIRANNALLE.
 • Starbucks kahvibaareja; hallituksen puheenjohtaja aktiivinen siionisti
 • Toys ”R” Us lelumyymälöitä Israelissa ja Jerusalemissa, myy myös israelilaisia leluja
 • Timberland ulkoiluvaatteita ja -varusteita; pääomistaja aktiivinen siionisti
 • Veolia hoitaa bussilinjoja laittomiin siirtokuntiin, rakentaa raidelinjaa Jerusalemista siirtokuntiin ja kaivaa rakennushiekkaa palestiinalaisten maalla siirtokuntien rakentamiseen. Veoliaa vastaan on kampanjoitu vuosia useissa maissa, minkä seurauksena Veolia on menettänyt paljon sopimuksia. ELOKUUSSA 2015 VEOLIA  ILMOITTI LOPETTAVANSA TOIMINTANSA ISRAELISSA!
 • Victoria’s Secret naisten alusvaatteita
 • Volvo Group autoja, rakennuskoneita, venemoottoreita
 • Western Union rahanvälitystoimistoja Israelissa ja siirtokunnissa

Lähteet: BDS MovementWho Profits: The Israeli Occupation IndustryWe DivestCJPME Canadians for Justice and Peace in the Middle East Boycott CenterInnovative MindsUnited Nations: Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, 19 Sep 2012Finnwatch: Kielletyt hedelmät

Miten boikotoida?

 • Älä osta
 • Ilmoita kaupassa, että aiot välttää siellä käymistä niin kauan kuin siellä on myytävänä israelilaisia tuotteita
 • Kirjoita ja soita tuotteita myyvän yrityksen johdolle ja huomauta, että ne tulevat tukeneeksi miehitysvaltaa, ja vaadi niitä lopettamaan tuotteen edustaminen
 • Kerro tuttavillesi

Boikottimateriaalia