Toiminta- ja talousasiakirjat

 

Arabikansojen ystävyysseura ry:n toimintakertomus 21.4.2016–17.4.2017

Seuran tavoite

Arabikansojen ystävyysseuran (AKYS) tavoitteena on edistää Suomen kansan ja arabikansojen ystävällisiä suhteita ja keskinäistä tuntemusta. Seura tukee rauhanomaisia pyrkimyksiä demokratian, tasa-arvon, vähemmistöjen oikeuksien ja yleisen sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen edistämiseksi näiden kansojen keskuudessa ja arabimaiden sisäisten konfliktien ratkaisemiseksi. Erityisesti Palestiinan kansan vapautumispyrkimykset 69 vuotta kestäneestä pakolaisuudesta ja 50 vuotta jatkuneesta laittomasta miehityksestä ovat seuran tuen kohteena. Seuran toiminnassa palestiinalaisten konkreettisella auttamisella on huomattava paino.

(lisää…)

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail
 

Arabikansojen ystävyysseura pyrkii jatkamaan ja voimistamaan työtä rauhan saavuttamiseksi Lähi-itään ja palestiinalaisten oikeuksien turvaamiseksi. Tähän pyritään muun muassa seuraavin tavoin:

1. Osallistutaan aktiivisesti rauhantyöhön yhteistyössä muiden rauhanasiaa ajavien järjestöjen kanssa
niin Helsingissä kuin Tampereella. Jatketaan Palestiina-yhteistyötä mahdollisimman laajasti
Palestiina-solidaarisuusjärjestöjen kesken. Pyritään vahvistamaan Suomessa kaikille kuuluvien,
loukkaamattomien ihmisoikeuksien kunnioitusta jakamalla oikeaa tietoa pakolaisuuden syistä ja
Lähi-idästä kotoisin olevien turvapaikanhakijoiden kotimaiden olosuhteista.

(lisää…)

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail
 

Arabikansojen ystävyysseuran talousarvio vuodelle 2017 löytyy täältä.

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail
12