Blog Archives

AKYS on 11.6.2019 yhdeksän muun kansalaisjärjesrön kanssa toimittanut eduskunnalle ja hallitukselle avoimen kirjeen, jossa vaaditaan aseostojen lopettamista Israelista.

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail
No Comments

AKYS on toimittanut seuraavan kannanoton hallitukselle, puolustusministeriölle, eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle ja tiedotusvälineille 8.7.2018.

Kymmeniä tuhansia palestiinalaisia, suurin osa aseettomia siviilejä, on saanut surmansa Israelin armeijan operaatioissa (vuoden 1987 jälkeen 13000 varmennettua tapausta B’Tselemin tilastojen mukaan) ja moninkertainen määrä on vammautunut jo yli viisikymmentä vuotta kestäneen, kansainvälisen lain vastaisen Länsirannan, Gazan ja Itä-Jerusalemin miehityksen aikana. YK, ihmisoikeusjärjestöt ja kansainvälinen yhteisö Suomi mukaan lukien ovat useaan otteeseen tuominneet Israelin kohtuuttoman aseellisen voiman käytön. Erityisen tuhoisia Israelin iskut ovat olleet Israelin maasta, mereltä ja ilmasta saartamassa Gazassa, missä niiden on todettu täyttävän sotarikoksen tunnusmerkit.

Israelilaisten aseteollisuusyritysten ja Israelin hallituksen on vieläpä todettu käyttävän Palestiinan miehitystä, erityisesti Gazan saartoa koekenttänä, jossa ne testaavat, rahoittavat ja innovoivat sotilaallista ja väestön alistamiseen käytettävää teknologiaa, jota ne voivat sitten myydä kansainvälisillä markkinoilla “tosioloissa tehokkaaksi todettuna”. Israelilainen Coalition of Women for Peace-järjestö, joka on yhteistyössä Nobelin rauhanpalkinnon saaneen amerikkalaisen American Friends Service Committee-järjestön kanssa, toteaa raportissaan  “A Lab and a Showroom” viimeisen tällaisen tapauksen olleen Gazan kevään 2018 mielenosoitukset, joiden yhteydessä Israelin armeija surmasi yli sata aseetonta mielenosoittajaa ja haavoitti kolmeatoista tuhatta.  Raportin mukaan Israel koekäytti uuden tyyppisiä lennokkeja pudottamaan lamauttavia aineita ja tulittamaan mielenosoittajia. Useiden paikalla olleiden kansainvälisten lääkärijärjestöjen edustajien todistuksen mukaan mielenosoittajien tulittaminen kivääriaseilla oli laskelmoitua vammauttamista. Tulituksessa käytettiin myös uuden tyyppisiä korkeanopeuksisia “perhosluoteja”, jotka on tarkoitettu aiheuttamaan maksimaalisen laajaa tuhoa osuessaan. Saarron tuhoama Gazan terveydenhuoltojärjestelmä ei ole pystynyt antamaan tarvittavaa apua uhreille.

YK:n yleiskokous tuomitsi Israelin väkivallan Gazassa, ja muun muassa Amnesty International syyttää Israelia sotarikoksesta. YK:n ihmisoikeusneuvosto päätöksessään maaliskuussa 2018 sekä useat järjestöt ympäri maailmaa ovat vaatinet Israelin asettamista asevientikieltoon sen tekemien ihmisoikeuksien ja kansainvälisen lain vastaisten loukkausten vuoksi. Euroopassa 150 järjestöä on äsken esittänyt vaatimuksen Israelin aseteollisuuden sulkemiseksi teknologiayhteistyön ulkopuolelle.

Tätä taustaa vasten päättäessään hankkia uudet merivoimien ohjukset Israelista Suomi, joka virallisissa puheissa korostaa YK:n, kansainvälisten sopimusten ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen tärkeyttä, toimii juuri näiden periaatteiden vastaisesti ja horjuttaa niitä. Viesti Israelille, että se voi jatkaa seurauksitta laittomuuksiaan ja hyötyä niistä taloudellisesti, on selvä. Tällainen asekauppa ei ole pelkkä teknis-taloudellinen ratkaisu, vaan se on poliittinen päätös. Marginaaliset tekniset ja taloudelliset edut eivät yksinkertaisesti voi mennä lain ja ihmisoikeuksien edelle.

Suomen tekemä hankintapäätös ei ole hyväksyttävä ja se pitää purkaa.

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail
No Comments

AKYS on toimittanut 26.4.2018 ulkoministeriöön seuraavan viestin:

Arvoisa ulkoministeri Timo Soini

Haluamme toimittaa tietoonne YK:n miehitettyjen palestiinalaisalueiden humanitääristen oikeuksien erikoistarkkailijan raportin A/72/556, joka keskittyy miehityksen lainopillisiin puitteisiin.

Tähän saakkaa kansainvälinen yhteisö on kiinnittänyt huomiota ensisijaisesti miehityksen aikana tehtyihin karkeisiin kansainvälisen lain loukkauksiin, jollaisia ovat olleet siirtokuntien rakentaminen, muurin rakentaminen, Itä-Jerusalemin liittäminen Israeliin ja palestiinalaisten ihmisoikeuksien järjestelmällinen rikkominen. Raportin mukaan rajoittuminen näihin on täysin riittämätöntä miehityksen luonnehtimiseksi ja sen lopettamisen katalysaattoriksi. Raportti analysoi miehitystä kansaivälisen lain kriteerien, kansainvälisen oikeusistuimen ratkaisujen ja kansainvälisen lain asiantuntijoiden lausuntojen pohjalta, ja sen mukaan pitkittynyt miehitys itse on saavuttanut laittomuuden asteen kansainvälisen lain mittapuilla. Raportin mukaan Israelin miehitys rikkoo kaikkia seuraavia ehtoja:

  • Sotaakäyvä miehittäjä ei voi liittää itseensä mitään osaa miehitetystä alueesta.
  • Sodan seurauksena syntyneen miehityksen tulee olla väliaikainen eikä voi olla pysyvä tai määrämättömöksi ajaksi.
  • Miehityksen aikana miehittäjän tulee toimia miehitetyn väestön parhaaksi eduksi.
  • Sotaakäyvän miehittäjän tulee hallita miehitysaluetta hyvässä tarkoituksessa ottaen huomioon kansainvälisen lain ja YK-jäsenyyden asettamat velvoitteensa.

Raportti kehottaa YK:n jäsenvaltioita estämään kaikkien organisaatioidensa ja yritystensä miehitystä tukevat toiminnat ja tarkistamaan yhteistyötään miehittäjän kanssa niin kauan kuin se pitää yllä laitonta miehitystä.

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail
No Comments

AKYSin joulukuussa 2017 liikkeelle pantu kansalaisadressi on toimitettu 31.1.2018 hallitukselle, eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle, presidentille ja ulkoministeriöön:

Valtioneuvostolle ja eduskunnalle

Yksipuolisella julistuksellaan Jerusalemin asemasta, josta muun kansainvälisen yhteisön kannan mukaan pitäisi päättää vasta osana Israelin ja Palestiinan rauhanratkaisua, Yhdysvaltain presidentti Trump antoi tukensa toiminnalle, joka kansainvälisen yhteisön mukaan on lainvastaista. Se rohkaisee Israelia jatkamaan ”rauhanprosessin” kulissien takana entistä päättävämmin miehitettyjen alueiden anastamisen ja etnisen puhdistuksen politiikkaansa, jonka tavoitteena on palestiinalaisia syrjimällä ja heidän elinmahdollisuuksiaan tukahduttamalla saada Israelin haltuun mahdollisimman suuri osa miehitetyistä alueista mahdollisimman pienellä määrällä alkuperäisiä asukkaita.

Trumpin ratkaisu, paitsi että se työntää Palestiinan kansan itsemääräämisoikeuden toteutumisen entistä kauemmaksi, myös tuhoaa tehokkaasti mahdollisuuksia saada Lähi-idän pakolaiskriisit hallintaan vaikuttamalla väkivallan alkusyihin pakolaisten kotimaissa.

Tämän vuoksi vastuullisten maiden on tehtävä kaikkensa tilanteen tasapainottamiseksi ja rauhalle aiheutuneiden vahinkojen korjaamiseksi. Euroopalla on erityinen vastuu ja merkitys vaadittaessa, että Israelin ja Palestiinan suhteita koskevien ratkaisujen on perustuttava kansainväliseen oikeuteen ja YK:n päätöslauselmiin.

Mielestämme Suomenkin on jo aika seurata Ruotsin ja 136 muun valtion esimerkkiä Palestiinan tunnustamisessa. Asetelmassa, jossa Israelilla on kaikki valtit käsissään, tunnustamisen jättäminen osapuolten neuvottelutuloksen varaan on tekopyhää käsienpesua. Me allekirjoittaneet vaadimme, että Suomi tunnustaa Palestiinan valtion Itä-Jerusalem sen pääkaupunkina.

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail

16.1.2018

Valtioneuvosto, Ulkoministeriö, Puolustusministeriö

Viime vuosina Suomen asevienti Lähi-itään on lisääntynyt voimakkaasti ennätyslukemiin. Uutisten mukaan tämä on pitkäaikaisten vientiponnistelujen tulosta. Aseiden kysyntää lisää nykyinen Lähi-idän maiden välisen ja niiden sisäisen väkivallan kierre, mutta aseiden tulva myös ruokkii sitä. Suomen viennin arvosta suurin osa on kertynyt panssariajoneuvojen viennistä Arabiemiraatteihin, joka on osallisena Jemenin sodassa ja joka on tuoreimpien tietojen mukaan myös käyttänyt niitä siinä.

YK:n ja avustusjärjestöjen mukaan Jemenissä on menossa maailman suurin humanitaarinen katastrofi. Yli 20 miljoonaa ihmistä on välittömän avun tarpeessa, seitsemän miljoonaa kärsii nälänhädästä. Aseet ovat surmanneet yli kymmenen tuhatta henkeä. Avustusjärjestöillä ei ole riittävästi resursseja eikä toimintamahdollisuuksia alueella eikä tilannetta voida niiden mukaan parantaa, ennen kuin sota loppuu.

Uutisten mukaan Suomi ei kuitenkaan ole asettamassa aseidenvientikieltoa Arabiemiraatteihin, vaan jopa pyrkii lisäämään asevientiä Lähi-itään. Ulkoministeriön sanoin ”Jemenin tilanne otetaan huomioon ja aseidenvientiä alueelle katsotaan entistä tarkemmin”. Kysymme, kuinka kauan tilannetta vielä katsotaan. Kuinka paljon jemeniläisia lapsia pitää vielä kuolla pommituksiin, nälkään ja sairauksiin, ennen kuin tilanne on niin paha, että Suomi lakkaa ruokkimasta alueen väkivaltaa viemällä sinne aseita? Näinkö Lähi-idän pakolaiskriisejä hillitään?

Ei mikään taloudellinen tai poliittinen etu voi olla tärkeämpi ihmishenkiä ja viattomien kärsimystä. Suomen on lopetettava aseiden vienti Jemenissä sotaa käyville maille.

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail
1 Comment

Akys on lähettänyt lokakuussa 2016 Ulkoministeriöön vetoomuksen, jossa vaaditaan Suomea olemaan osallistumatta EU:n LAW TRAIN projektiin. Projekti on Israelin vetämä ja siinä on tarkoitus luoda EWU-maille ja Israelille yhteinen tekninen alusta poliisin kuulustelumenetelmille.Saman vetoomuksen ovat lähettäneet omille ministereilleen useat muut ECCP:n jäsenjärjestöt.

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail
No Comments

Arabikansojen ystävyysseura on vedonnut Suomen ulkoministeriin, jotta hän ottaisi kantaa Susyan asukkaiden kotien tuhoamista vastaan.

Ulkoministeri Timo Soini 22.7.2015

Kirjoitan teille ilmaistakseni huoleni suunnitellusta Susyan kylän laittomasta purkamisesta. Kylä sijaitsee eteläisillä Hebronin kukkuloilla miehitetyllä palestiinalaisalueella. Kylän tuhoaminen aiheuttaisi Susyan satojen asukkaiden joukkosiirron ja heidän kotiensa, karjansa ja viljelymaidensa menetyksen. 4. kesäkuuta Israelin Korkein oikeus antoi luvan kylän purkamiselle ja sen asukkaiden pakkosiirrolle Länsirannan C-alueelta. Purkamisen oikeutuksena sanotaan olevan kaavoitussääntöjen rikkominen. Tämä kuitenkin tapahtuu diskriminoivien lakien vallitessa, mistä syystä palestiinalaisten on käytännössä mahdotonta saada laillisia rakennusoikeuksia ja heiltä evätään säännöllisesti oikeus suunnitella ja rakentaa yhteisöjään Länsirannalla.

(lisää…)

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail
No Comments

Myös AKYS on päättänyt allekirjoittaa alla olevan, kansalaisjärjestöjen yhteisen kirjeen kansanedustajille. Tavoitteena on saada eduskunta perumaan jättileikkaukset kehitysyhteistyöhön.  Sinä voit vedota kansanedustajiin sivustolla http://pelastetaankehitysyhteistyo.fi/

Hyvä kansanedustaja,

Kehitysyhteistyöhön kaavaillut leikkaukset vaikuttavat suoraan miljoonien elämään. Suomelta on väärä valinta jättää auttamatta maailman heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä. Suomalaiset eivät halua ummistaa silmiään, päinvastoin. Yli 80 prosenttia suomalaisista pitää kehitysyhteistyötä tärkeänä. Jos suunnitellut 30–40 prosentin leikkaukset toteutetaan ensi vuoden alussa, putoaa järjestöjen pitkäjänteiseltä ja vaikuttavalta työltä pohja.

Valtio myöntää tänä vuonna järjestöille 114 miljoonaa euroa tukea. Leikkauksilla saataisiin aikaan 34–46 miljoonan euron säästö. Tämä vastaa 0,06–0,08 prosentin osuutta valtion vuoden 2015 menoarviosta. Järjestöille myönnettävän määrärahan pienentämisellä on kansantaloudellisesti pienet, mutta miljoonien ihmisten elämään valtavat vaikutukset.

Suomalaiset kansalaisjärjestöt ovat suorin kanava kehitysmaiden kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tukemiseksi. Tarjoamme koulutusta ja elämän eväitä ihmisille, autamme luonnonkatastrofien keskellä sekä parannamme yhteiskuntien elinolosuhteita ja ihmisten omia vaikutusmahdollisuuksia, ettei kenenkään tarvitsisi paeta kotimaastaan. Leikkaukset tulee kohdentaa niin, etteivät niiden vaikutukset kohdistu kaikkein köyhimpiin.

Järjestöt ovat tehneet kehitysyhteistyötä kauan, pidempään kuin Suomen valtio. Olemme mukana torjumassa köyhyyttä ja eriarvoisuutta ylläpitäviä globaaleja haasteita, kuten ilmastonmuutosta ja laitonta pääomapakoa. Me edustamme suomalaisia, tavallisia ihmisiä, jotka haluavat osallistua työhön oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Kaikkiaan sadattuhannet suomalaiset osallistuvat kehitysyhteistyöhön lahjoittamalla rahaa tai tekemällä vapaaehtoistyötä. Me järjestöt tarjoamme tähän suoran kanavan.

Pyydämme, että omalta osaltanne teette kaikkenne eduskunnassa sen eteen, että suomalaisten sydäntä lähellä oleva järjestötyö säästyy määrärahaleikkauksilta kokonaan. Jos kehitysyhteistyöstä on pakko leikata, tulee se tehdä vastuullisesti. Tekemällä leikkaukset porrastetusti ja maltillisesti, voitaisiin ne toteuttaa mahdollisimman vähin vahingoin ja maksimoida jo tehdyn työn tuloksellisuus ja vaikuttavuus.

Abilis-säätiö, Crisis Management Initiative (CMI), Fida International, Frikyrklig Samverkan, Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys, Kepa, Kirkon Ulkomaanapu, Pelastakaa Lapset, Plan Suomi, Reilu kauppa, Siemenpuu – kansalaisliikkeiden yhteistyösäätiö, Solidaarisuus, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus (SASK), Suomen Lähetysseura, Suomen Pakolaisapu, Suomen Punainen Risti, Suomen World Vision, Taksvärkki, Vammaiskumppanuus, WWF Suomi

(lisää…)

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail
No Comments

AKYS on toimittanut yhdessä ICAHD Finlandin ja Palestiinalaisten siirtokuntayhdistyksen kanssa elokuussa 2014 kutsun ammattiyhdistysliikkeelle toimintaan kestävän ja oikeudenmukaisen rauhan saamiseksi Israelin ja palestiinalaisten välille VetoomusAmmattiyhdistysliikkeelle.pdf

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail
No Comments

AKYS on toimittanut seuraavan vetoomuksen huhtikuussa 2012 suomalaisille EU-parlamentin jäsenille osana eurooppalaista ACAA-sopimuksen vastaista kampanjaa. (lisää…)

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail
No Comments