Blog Archives

Arabikansojen ystävyyseuran perhekummiksi pääsee 30€:n maksulla kuukaudessa. Monet jäsenet ovat halunneet perustaa kummiryhmiä ja kerätä summan kokoon porukalla. Tämä on erittäin tervetullutta!  Viime aikoina myös ryhmien kokoaminen sosiaalisessa mediassa on yleistynyt eivätkä kaikki kummiryhmään lupautuneet välttämättä tunne toisiaan hyvin.  Luottamuksen säilyttämiseksi ja väärinkäsitysten välttämiseksi on erityisen tärkeää että myös ryhmän sisäisällä raha-asiat hoidetaan huolellisesti ja läpinäkyvästi.

Tässä muutamia tärkeitä talousohjeita kummiryhmien vetäjille:

  • Perusta kummiryhmälle viestintäkanava, esim. sähköpostilista ja/tai (suljettu) Facebook-ryhmä. jotta raha-asiosita voidaan keskustella.
  • Perusta ryhmän kummimaksuja varten oma (vain kyseiseen tarkoitukseen varattu tili) jotta kummimaksut ja omat rahat pysyvät erillään. Ylimääräisen tilin perustaminen pankissa on ilmaista yksityishenkilölle.
  • Lähetä säännöllisesti ryhmän jäsenille  sähköiset kuitit Akysin kummitiille suorittamistasi maksuista. Toimita sovituin väliajoin kummitoimintaa varten perustetun tilin koko tiliote ryhmän jäsenile sekä pyydettäessä kummivastaavalle.

Lisäksi tiedottamisessa on huomioitava seuraavaa:

  • Kaikkien kummiryhmän jäsenten pitää ymmärtää että rahoja ei makseta suoraan Akysin kummitilille vaan ne kulkevat yksityishenkilön omistaman tilin kautta.
  • Kaikille kummiryhmän jäsenille tulee antaa oikeaa ja täsmällistä tietoa rahojen käyttötarkotuksesta, ks.  artikkeli ”Mihin kummimaksut käytetään?”.
  • Kaikkien kummiryhmän  jäsenten sekä AKYS:n kummivastaavan tulee tietää ketä muita on ryhmässä ja kuinka paljon kukin on sitoutunut maksamaan.
  • Jos yhdeltä henkilöltä jää maksuja rästiin siitä on tiedotettava muille.  Muilla ei ole velvollisuutta ’paikata’ maksamatta jättänyttä (vaikka toki apu on tervetullutta).
  • Koska rahat kulkevat yksityisen tilin kautta, AKYS:n rahankeräyslupa EI ole voimassa. Omissa nimissään olevalle tilille ei saa kerätä varoja siten että keräys vaikuttaa suurelle yleisellö suunnatulta (esim. julkinen nettisivu).

Kummiryhmien toiminnassa on kyse paljon muustakin kuin rahasta, myös viestintä kummilapsen kanssa on tärkeää. Huolellisesti hoidetut raha-asiat ovat kuitenkin toiminnan edellytys. Tämä korostuu erityisesti silloin kun ryhmän jäsenet eivät ole sydänystäviä 20-vuoden takaa – löyhemmässä porukassa epäluottamusta voi syntyä helpommin.

Akysiltä on joskus kysytty miksi kummiryhmät eivät voi toimia siten että kaikki jäsenet maksaisivat omat osuutensa suoraan AKYS:n kummitilille. Tämä tekisi kirjanpidoin todella monimutkaiseksi  ja moninkertaisi kummivastaavamme työmäärän. Koska Akysillä ei ole lainkaan palkattua henkilökuntaa (mikä muuten mahdollistaa sen että 100% kummimaksuista lähtee Libanoniin), meidän on pidettävä vapaaehtoisten työmäärä kohtuullisena.

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail
No Comments

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail
No Comments