Monthly Archives: heinäkuu 2018

AKYS on toimittanut seuraavan kannanoton hallitukselle, puolustusministeriölle, eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle ja tiedotusvälineille 8.7.2018.

Kymmeniä tuhansia palestiinalaisia, suurin osa aseettomia siviilejä, on saanut surmansa Israelin armeijan operaatioissa (vuoden 1987 jälkeen 13000 varmennettua tapausta B’Tselemin tilastojen mukaan) ja moninkertainen määrä on vammautunut jo yli viisikymmentä vuotta kestäneen, kansainvälisen lain vastaisen Länsirannan, Gazan ja Itä-Jerusalemin miehityksen aikana. YK, ihmisoikeusjärjestöt ja kansainvälinen yhteisö Suomi mukaan lukien ovat useaan otteeseen tuominneet Israelin kohtuuttoman aseellisen voiman käytön. Erityisen tuhoisia Israelin iskut ovat olleet Israelin maasta, mereltä ja ilmasta saartamassa Gazassa, missä niiden on todettu täyttävän sotarikoksen tunnusmerkit.

Israelilaisten aseteollisuusyritysten ja Israelin hallituksen on vieläpä todettu käyttävän Palestiinan miehitystä, erityisesti Gazan saartoa koekenttänä, jossa ne testaavat, rahoittavat ja innovoivat sotilaallista ja väestön alistamiseen käytettävää teknologiaa, jota ne voivat sitten myydä kansainvälisillä markkinoilla “tosioloissa tehokkaaksi todettuna”. Israelilainen Coalition of Women for Peace-järjestö, joka on yhteistyössä Nobelin rauhanpalkinnon saaneen amerikkalaisen American Friends Service Committee-järjestön kanssa, toteaa raportissaan  “A Lab and a Showroom” viimeisen tällaisen tapauksen olleen Gazan kevään 2018 mielenosoitukset, joiden yhteydessä Israelin armeija surmasi yli sata aseetonta mielenosoittajaa ja haavoitti kolmeatoista tuhatta.  Raportin mukaan Israel koekäytti uuden tyyppisiä lennokkeja pudottamaan lamauttavia aineita ja tulittamaan mielenosoittajia. Useiden paikalla olleiden kansainvälisten lääkärijärjestöjen edustajien todistuksen mukaan mielenosoittajien tulittaminen kivääriaseilla oli laskelmoitua vammauttamista. Tulituksessa käytettiin myös uuden tyyppisiä korkeanopeuksisia “perhosluoteja”, jotka on tarkoitettu aiheuttamaan maksimaalisen laajaa tuhoa osuessaan. Saarron tuhoama Gazan terveydenhuoltojärjestelmä ei ole pystynyt antamaan tarvittavaa apua uhreille.

YK:n yleiskokous tuomitsi Israelin väkivallan Gazassa, ja muun muassa Amnesty International syyttää Israelia sotarikoksesta. YK:n ihmisoikeusneuvosto päätöksessään maaliskuussa 2018 sekä useat järjestöt ympäri maailmaa ovat vaatinet Israelin asettamista asevientikieltoon sen tekemien ihmisoikeuksien ja kansainvälisen lain vastaisten loukkausten vuoksi. Euroopassa 150 järjestöä on äsken esittänyt vaatimuksen Israelin aseteollisuuden sulkemiseksi teknologiayhteistyön ulkopuolelle.

Tätä taustaa vasten päättäessään hankkia uudet merivoimien ohjukset Israelista Suomi, joka virallisissa puheissa korostaa YK:n, kansainvälisten sopimusten ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen tärkeyttä, toimii juuri näiden periaatteiden vastaisesti ja horjuttaa niitä. Viesti Israelille, että se voi jatkaa seurauksitta laittomuuksiaan ja hyötyä niistä taloudellisesti, on selvä. Tällainen asekauppa ei ole pelkkä teknis-taloudellinen ratkaisu, vaan se on poliittinen päätös. Marginaaliset tekniset ja taloudelliset edut eivät yksinkertaisesti voi mennä lain ja ihmisoikeuksien edelle.

Suomen tekemä hankintapäätös ei ole hyväksyttävä ja se pitää purkaa.

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail
No Comments