Monthly Archives: huhtikuu 2018

AKYS on toimittanut 26.4.2018 ulkoministeriöön seuraavan viestin:

Arvoisa ulkoministeri Timo Soini

Haluamme toimittaa tietoonne YK:n miehitettyjen palestiinalaisalueiden humanitääristen oikeuksien erikoistarkkailijan raportin A/72/556, joka keskittyy miehityksen lainopillisiin puitteisiin.

Tähän saakkaa kansainvälinen yhteisö on kiinnittänyt huomiota ensisijaisesti miehityksen aikana tehtyihin karkeisiin kansainvälisen lain loukkauksiin, jollaisia ovat olleet siirtokuntien rakentaminen, muurin rakentaminen, Itä-Jerusalemin liittäminen Israeliin ja palestiinalaisten ihmisoikeuksien järjestelmällinen rikkominen. Raportin mukaan rajoittuminen näihin on täysin riittämätöntä miehityksen luonnehtimiseksi ja sen lopettamisen katalysaattoriksi. Raportti analysoi miehitystä kansaivälisen lain kriteerien, kansainvälisen oikeusistuimen ratkaisujen ja kansainvälisen lain asiantuntijoiden lausuntojen pohjalta, ja sen mukaan pitkittynyt miehitys itse on saavuttanut laittomuuden asteen kansainvälisen lain mittapuilla. Raportin mukaan Israelin miehitys rikkoo kaikkia seuraavia ehtoja:

  • Sotaakäyvä miehittäjä ei voi liittää itseensä mitään osaa miehitetystä alueesta.
  • Sodan seurauksena syntyneen miehityksen tulee olla väliaikainen eikä voi olla pysyvä tai määrämättömöksi ajaksi.
  • Miehityksen aikana miehittäjän tulee toimia miehitetyn väestön parhaaksi eduksi.
  • Sotaakäyvän miehittäjän tulee hallita miehitysaluetta hyvässä tarkoituksessa ottaen huomioon kansainvälisen lain ja YK-jäsenyyden asettamat velvoitteensa.

Raportti kehottaa YK:n jäsenvaltioita estämään kaikkien organisaatioidensa ja yritystensä miehitystä tukevat toiminnat ja tarkistamaan yhteistyötään miehittäjän kanssa niin kauan kuin se pitää yllä laitonta miehitystä.

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail
No Comments

Palestiinalaiset Gazassa vaativat mielenosoituksissa paluuta kotipaikoilleen Right to Return

Israel on surmannut palestiinalaisten mielenosoitusten aikana Gazan rajalla yli sata aseetonta mielenosoittajaa ja haavoittanut tuhansia ja syyllutybyt sotarkoksiin. Israel vastaa ruohonjuuritason kansalaisyhteiskunnan mobilisoimiin mielenosoituksiin suunnitellulla ampumisella. Lääkäreiden mukaan haavoittuneiden ampumahaavat ovat ennen näkemättömän pahoja. Gazassa on suuri puute lääkintävälineistä. EU:ta vaaditaan asettamaan Israel asevientikiletoon.

Arabikansojen ystävyysseura avustaa palestiinalaista terveydenhuoltojärjestö Palestinian Medical Relief Societyä (PMRS). AKYSin vuoden 2017 avustusta on käytetty Gazassa Israelin rajavyöhykkeellä asuvien perheiden ensiaputarvikkeiden hankintaan. AKYSillä on suora yhteys PMRS:n Gazan toimipisteeseen.

Lue PMRS:n kuvaus Gazan tilanteesta ja PMRS:n toiminnasta Gazassa. Kansainvälisessä lääketieteellisessä aikakauslehdessä BMJ:ssa julkaistussa artikkelissa lääketieteen asiantuntijat nostavat hätähuudon Gazan puolesta ja syyttävät Israelia laskelmoidusta vammauttamisesta ja Gazan terveydenhuollon heikentämisstrategiasta.

Voit ilmaista tukesi gazalaisille lahjoittamalla lääkinnälliseen hätäensiaputoimintaan AKYSin Gaza-tilille FI14 8000 2710 0992 26, viite 3214. Keräsylupa POL-2015-8219.

Lisätietoja: posti at akys.fi

Tervetuloa AKYSin jäseneksi. jäsenmaksutili FI97 8000 1201 6693 56, viite 70001 (20 €, pienituloiset 10 €, yhteisöt 50 €, muut tukimaksut

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail
1 Comment