Monthly Archives: toukokuu 2016

Arabikansojen ystävyyseura osallistuu Helsingissä vuosittain järjestettävään Maailma Kylässä -tapahtumaan. Tuttuun tapaan AKYS:n pöytä sijaitsi Mahdollisuuksien tori -teltassa Kaisaniemen puistossa. Pöydässä vieraat saivat uuden lehden, kiinnostuneet katsoivat koru- ja käsityövaraston ja moni tarttui Nahr el-Baredin pakolaisleirin lasten piirustuksista tehtyihin kortteihin. Varapuheenjohtaja Yehia El Sayedin arabikahvi, salviatee ja herkulliset leivonnaiset kerryttivät välillä jonoa. (lisää…)

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail

Akysin kevään lehdessä FT Ari Kerkkäinen kirjoittaa Syrian ja Libyan tilanteesta, Seppo Rinne kertoo Eurooppalaisten Palestiina-solidarisuusjärjestöjen yhteistyöverkoston ECCP:n toiminnasta, Sirkku Kivistö valottaa Shatilan vesiongelmia ja puheenjohtaja Ilona Junka esittelee Akysin hallituksen uuden jänenen Marja Winterin. Mukana on myös paljon muita aiheita ruokareseptistä alkaen.

Lehti on luettavissa täältä!

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail
No Comments

Seuran tavoite

Arabikansojen ystävyysseuran (AKYS) tavoitteena on edistää Suomen kansan ja arabikansojen ystävällisiä suhteita ja keskinäistä tuntemusta. Seura tukee rauhanomaisia pyrkimyksiä demokratian, tasa-arvon, vähemmistöjen oikeuksien ja yleisen sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen edistämiseksi näiden kansojen keskuudessa ja arabimaiden sisäisten konfliktien ratkaisemiseksi. Erityisesti Palestiinan kansan vapautumispyrkimykset 68 vuotta kestäneestä pakolaisuudesta ja 49 vuotta jatkuneesta laittomasta miehityksestä ovat seuran tuen kohteena. Seuran toiminnassa palestiinalaisten konkreettisella auttamisella on huomattava paino.

(lisää…)

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail

Arabikansojen ystävyyseuran perhekummiksi pääsee 30€:n maksulla kuukaudessa. Monet jäsenet ovat halunneet perustaa kummiryhmiä ja kerätä summan kokoon porukalla. Tämä on erittäin tervetullutta!  Viime aikoina myös ryhmien kokoaminen sosiaalisessa mediassa on yleistynyt eivätkä kaikki kummiryhmään lupautuneet välttämättä tunne toisiaan hyvin.  Luottamuksen säilyttämiseksi ja väärinkäsitysten välttämiseksi on erityisen tärkeää että myös ryhmän sisäisällä raha-asiat hoidetaan huolellisesti ja läpinäkyvästi.

Tässä muutamia tärkeitä talousohjeita kummiryhmien vetäjille:

 • Perusta kummiryhmälle viestintäkanava, esim. sähköpostilista ja/tai (suljettu) Facebook-ryhmä. jotta raha-asiosita voidaan keskustella.
 • Perusta ryhmän kummimaksuja varten oma (vain kyseiseen tarkoitukseen varattu tili) jotta kummimaksut ja omat rahat pysyvät erillään. Ylimääräisen tilin perustaminen pankissa on ilmaista yksityishenkilölle.
 • Lähetä säännöllisesti ryhmän jäsenille  sähköiset kuitit Akysin kummitiille suorittamistasi maksuista. Toimita sovituin väliajoin kummitoimintaa varten perustetun tilin koko tiliote ryhmän jäsenile sekä pyydettäessä kummivastaavalle.

Lisäksi tiedottamisessa on huomioitava seuraavaa:

 • Kaikkien kummiryhmän jäsenten pitää ymmärtää että rahoja ei makseta suoraan Akysin kummitilille vaan ne kulkevat yksityishenkilön omistaman tilin kautta.
 • Kaikille kummiryhmän jäsenille tulee antaa oikeaa ja täsmällistä tietoa rahojen käyttötarkotuksesta, ks.  artikkeli ”Mihin kummimaksut käytetään?”.
 • Kaikkien kummiryhmän  jäsenten sekä AKYS:n kummivastaavan tulee tietää ketä muita on ryhmässä ja kuinka paljon kukin on sitoutunut maksamaan.
 • Jos yhdeltä henkilöltä jää maksuja rästiin siitä on tiedotettava muille.  Muilla ei ole velvollisuutta ’paikata’ maksamatta jättänyttä (vaikka toki apu on tervetullutta).
 • Koska rahat kulkevat yksityisen tilin kautta, AKYS:n rahankeräyslupa EI ole voimassa. Omissa nimissään olevalle tilille ei saa kerätä varoja siten että keräys vaikuttaa suurelle yleisellö suunnatulta (esim. julkinen nettisivu).

Kummiryhmien toiminnassa on kyse paljon muustakin kuin rahasta, myös viestintä kummilapsen kanssa on tärkeää. Huolellisesti hoidetut raha-asiat ovat kuitenkin toiminnan edellytys. Tämä korostuu erityisesti silloin kun ryhmän jäsenet eivät ole sydänystäviä 20-vuoden takaa – löyhemmässä porukassa epäluottamusta voi syntyä helpommin.

Akysiltä on joskus kysytty miksi kummiryhmät eivät voi toimia siten että kaikki jäsenet maksaisivat omat osuutensa suoraan AKYS:n kummitilille. Tämä tekisi kirjanpidoin todella monimutkaiseksi  ja moninkertaisi kummivastaavamme työmäärän. Koska Akysillä ei ole lainkaan palkattua henkilökuntaa (mikä muuten mahdollistaa sen että 100% kummimaksuista lähtee Libanoniin), meidän on pidettävä vapaaehtoisten työmäärä kohtuullisena.

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail
No Comments

Meiltä kysytään aina silloin tällöin kummimaksujen käytöstä. Arabikansojen ystävyyseura toimii kokonaan vapaaehtoisvoimin ja tilittää kummimaksut eteenpäin Libanonin  yhteistyökumppanillemme Beit Aftal Assumodille kokonaisuudessaan. Seuravassa on tietoa siitä miten rahat käytetään Libanonissa.

Vanhuskummit maksavat 25 euroa ja raha menee suoraan vanhukselle itselleen. Perhekummit maksavat 30 euroa, joka käytetään lapsen tarpeisiin seuraavasti:

 • Noin 2/3 (4/6) osaa kummimaksustas (±20$) annetaan suoraan lapsen perheelle, useimmiten äidille. Koska perheet ovat hyvin köyhiä, suuri osa rahasta menee perustarpeisiin kuten ruokaan ja vaatteisiin.  Jos  kummilapsi on kouluikäinen niin  rahaa menee myös koulukustannuksiin.
 • Noin 1/6 osaa kummimaksusta (±5$) käytetään lasten yhteisölliseen harrastus- ja  kerhotoimintaan (esim. Dabke-tanssi, urheilutapahtumat, retket). Tästä osuudesta maksetaan myös postimerkit kirjeisiin joita lapset lähettävät kummeilleen.
 • Noin 1/6 kummimaksusta (±5$) käytetään sosiaalityöntekijän palkkaan.  Paikallinen sosiaalityöntekijä seuraa perheen kokonaistilannetta, varmistaa että kummirahat käytetään lapsen kannalta mielekkäälä tavalla ja kirjoittaa kummiraportin (ks. kooste). Sosiaalityöntekijä seuraa ja tukee myös lapsen koulunkäyntiä.

Koska Libanonissa käytetään vain Yhdysvaltain dollareita ja Libanonin liiroja, vanhusten ja lapsiperheiden saamat tarkat summat riippuvat valuuttakursseista (tämän vuoksi plus/miinus-merkkien käyttö yllä). Pankkimaksut pystytään toistaiseksi kattamaan Ulkoasianministeriön hanketuella eikä niitä peritä kummeilta.

Kummitilille laitetut ylimääräiset rahat käytetään seuraavasti:

 • Jotkut kummit haluavat (tätä ei edellytetä lainkaan) antaa ylimääräisen rahalahjan kummilapselleen tai -vanhukselleen mm. Eid-juhlan aikaan. Ylimääräiset rahat annetaan vanhukselle tai lapsen perheelle kokonaisuudessaan.
 • Jotkut laittavat kummitilille satunnaista rahallista tukea  vaikka eivät ole tehneet kummisopimusta. Nämä rahat käytetään ensisijaisesti sellaisten lasten/vanhusten hyväksi joiden oma kummi tai kummiryhmä ei syystä tai toisesta ole suoriutunut rahallisista maksuveloitteistaan. Jos rahaa jää tämän jälkeen yli, se käytetään perheneuvolapalveluihin Libanonin pakolaisleireillä.
 • Jotkut ovat halunneet maksaa kummitilille tiettyyn tarkoitukseen (esim. vanhusten virkistystoimintaan) ’korvamerkittyä’ rahaa ja tämä on pysytty toteuttamaan. Myös muulle kuin omalle kummilapselle tai -vanhukselle  ’korvamerkityt’ lahjoitukset ovat siis mahdollisia, mutta tästä tulisi jutella etukäteen kummivastaavan kanssa.

Koska Arabikansojen ystävyysseura ei  ota mitää osuutta kummitilille maksetuista rahoista itselleen,  Akysin oma toiminta  Suomessa (esim. nettisivut, osallistumismaksut Maailma Kylässä ja muihin tapahtumiin, Akys-lehden painaminen jne) rahoitetetaan yksinomaan jäsenmaksuilla.  Tämän vuoksi arvostamme (mutta emme  edellytä) sitä että monet kummit haluavat liittyä myös Akysin jäseniksi.  Jäsenmaksu on 19 euroa vuodessa.

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail
No Comments