Monthly Archives: kesäkuu 2015

Mitä kertoisimme Suomesta palestiinalaisille päiväkotilapsille Libanonissa? Muuan päiväkotikummeista on luvannut monistaa pieniä lehtisiä AKYSin terveisinä päiväkoteihin, joissa on AKYSin päiväkotikummien lapsia. Yrityksenä on tehdä taitelehtinen, jonka sisältö voisi kertoa Suomen luonnosta jotain. Tarvitaan 12-14 pientä lausetta. Mitä ne voisivat olla? ”Finland has green forests” tms?
Erästä AKYSin taiteilija-vapaaehtoista pyydämme piirtämään kuvia, joista osan voivat lapset itse värittää.
Työtä ovat ideoineet Anu Piippo, Maija-Liisa Jääskeläinen ja Sirkku Kivistö. Myös Iman-Maria Itani on luvannut miettiä lauseita.
Yllättävän vaikeaa onkin keksiä kiva vihkonen. Englanninkieliset lauseet tai sanat innostavat lapsia opettelemaan sanoja. Libanonissa opetellaan englantia jo päiväkodissa, kun kieltä tarvitaan koulussa alusta lähtien.
Sirkku Kivistö
kummitoiminnan vastuuhenkilö
Sirkku.Kivisto at gmail.com

 

 

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail
No Comments

Myös AKYS on päättänyt allekirjoittaa alla olevan, kansalaisjärjestöjen yhteisen kirjeen kansanedustajille. Tavoitteena on saada eduskunta perumaan jättileikkaukset kehitysyhteistyöhön.  Sinä voit vedota kansanedustajiin sivustolla http://pelastetaankehitysyhteistyo.fi/

Hyvä kansanedustaja,

Kehitysyhteistyöhön kaavaillut leikkaukset vaikuttavat suoraan miljoonien elämään. Suomelta on väärä valinta jättää auttamatta maailman heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä. Suomalaiset eivät halua ummistaa silmiään, päinvastoin. Yli 80 prosenttia suomalaisista pitää kehitysyhteistyötä tärkeänä. Jos suunnitellut 30–40 prosentin leikkaukset toteutetaan ensi vuoden alussa, putoaa järjestöjen pitkäjänteiseltä ja vaikuttavalta työltä pohja.

Valtio myöntää tänä vuonna järjestöille 114 miljoonaa euroa tukea. Leikkauksilla saataisiin aikaan 34–46 miljoonan euron säästö. Tämä vastaa 0,06–0,08 prosentin osuutta valtion vuoden 2015 menoarviosta. Järjestöille myönnettävän määrärahan pienentämisellä on kansantaloudellisesti pienet, mutta miljoonien ihmisten elämään valtavat vaikutukset.

Suomalaiset kansalaisjärjestöt ovat suorin kanava kehitysmaiden kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tukemiseksi. Tarjoamme koulutusta ja elämän eväitä ihmisille, autamme luonnonkatastrofien keskellä sekä parannamme yhteiskuntien elinolosuhteita ja ihmisten omia vaikutusmahdollisuuksia, ettei kenenkään tarvitsisi paeta kotimaastaan. Leikkaukset tulee kohdentaa niin, etteivät niiden vaikutukset kohdistu kaikkein köyhimpiin.

Järjestöt ovat tehneet kehitysyhteistyötä kauan, pidempään kuin Suomen valtio. Olemme mukana torjumassa köyhyyttä ja eriarvoisuutta ylläpitäviä globaaleja haasteita, kuten ilmastonmuutosta ja laitonta pääomapakoa. Me edustamme suomalaisia, tavallisia ihmisiä, jotka haluavat osallistua työhön oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Kaikkiaan sadattuhannet suomalaiset osallistuvat kehitysyhteistyöhön lahjoittamalla rahaa tai tekemällä vapaaehtoistyötä. Me järjestöt tarjoamme tähän suoran kanavan.

Pyydämme, että omalta osaltanne teette kaikkenne eduskunnassa sen eteen, että suomalaisten sydäntä lähellä oleva järjestötyö säästyy määrärahaleikkauksilta kokonaan. Jos kehitysyhteistyöstä on pakko leikata, tulee se tehdä vastuullisesti. Tekemällä leikkaukset porrastetusti ja maltillisesti, voitaisiin ne toteuttaa mahdollisimman vähin vahingoin ja maksimoida jo tehdyn työn tuloksellisuus ja vaikuttavuus.

Abilis-säätiö, Crisis Management Initiative (CMI), Fida International, Frikyrklig Samverkan, Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys, Kepa, Kirkon Ulkomaanapu, Pelastakaa Lapset, Plan Suomi, Reilu kauppa, Siemenpuu – kansalaisliikkeiden yhteistyösäätiö, Solidaarisuus, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus (SASK), Suomen Lähetysseura, Suomen Pakolaisapu, Suomen Punainen Risti, Suomen World Vision, Taksvärkki, Vammaiskumppanuus, WWF Suomi

(lisää…)

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail
No Comments

Psykologien Sosiaalinen Vastuu (PSV)

 

Hankematka Libanoniin 06-11.05.2015

Kirsti Palonen

(lisää…)

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail
No Comments